Nickerie.Net, maandag 12 september 2005  


Gezamenlijke exploratie Bakhuysproject zo goed als afgerond

Geplaatst: 12/09/2005

Nickerie - De gezamenlijke exploratiewerkzaamheden door de BHP Billiton en de Suralco in het Bakhuysgebied, zijn zo goed als afgerond en zullen op zeer kort termijn worden opgeleverd. Dit zei Billitonís directeur Frank Plantenberg aan DBS. Twee jaar terug werd hiermee een aanvang gemaakt, waarbij werd bepaald dat de Suralco in deze 55 % partner is en de Billiton 45 %, tezamen met het beheer van het management. Met de regering werd door de beide maatschappijen toen afgesproken dat tegen de 10 miljoen U$-dollars exploratie-activiteiten zouden worden uitgevoerd in een periode van ongeveer twee jaar. Het doel van deze activiteiten was 300 miljoen ton bauxiet te ontginnen.

Plantenberg zegt uitermate optimistisch te zijn over het verloop van de activiteiten en dat dit streven gehaald zal worden. Dit aan de hand van de getallen die hij zelf gezien heeft en die ook aan de president gerapporteerd zijn. De volgende stap volgens Plantenberg is om te zien wat met het bauxiet gedaan moet worden. Men is daarom nu bezig met intensieve studies, zegt Plantenberg. Men hoopt dat er een scenario kan worden gecreŽerd, waarin niet alleen continuÔteit, maar ook groei aan de industrie gegeven kan worden. Plantenberg hoopt op korte termijn met regeringsvertegenwoordigers het verloop hiervan te kunnen bespreken. Eerder deze week is voor het eerst met president Venetiaan gesproken over de toekomstplannen, waarbij is afgesproken binnen afzienbare tijd verdere invulling daaraan te geven. In vervolggesprekken zal men zich klaar stomen richting echte ontwikkeling en daadwerkelijk een aanvang maken met de exploitatie werkzaamheden.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,12-09-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics