Nickerie.Net, maandag 12 september 2005  


Bustarieven aangepast

Ivan Cairo

Paramaribo - Stadsritten met particuliere lijnbussen kosten vanaf vandaag 1 Surinaamse dollar, een verhoging van 58,7 procent. Ook de tarieven op de overige routes zijn met hetzelfde percentage verhoogd. In hoeverre de tarieven van het Nationaal Vervoersbedrijf ook direct worden aangepast is vooralsnog onduidelijk.

Het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) geeft aan dat de tariefaanpassing komt als gevolg van de verhoging van de brandstofprijs. De nu te hanteren tarieven zijn overigens niet naar wens van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO). Partijen zullen nog verder overleg met elkaar voeren over technische zaken die te maken hebben met de componenten van de kostprijs. Vooral over de verhoogde onderhoudskosten voor de voertuigen wil de PLO verder onderhandelen. De doorgevoerde verhoging varieert van 36 dollarcent voor de laagste tarieven (stadsritten) naar 17,60 Surinaamse dollar voor de langste route (PS). Volgens TCT-minister Alice Amafo heeft de tariefsaanpassing niet alleen te maken met de verhoogde brandstofprijs. Ook andere exploitatiekosten van bushouders zijn in beschouwing genomen. Bij de prijsbepaling is volgens haar rekening gehouden met de koopkracht van de samenleving.

In navolging van de aanpassing van de bustarieven wordt ook dat van de particuliere bootjes verhoogd. De hoogte van de aanpassing is vooralsnog onbekend. De bond van taxihouders (Vetahos) heeft inmiddels laten doorschemeren dat de prijzen voor taxiritten mogelijk met 100 procent zullen worden verhoogd en ook andere transporteurs staan klaar om tariefsaanpassingen door te voeren.

Ondertussen komen de eerste protesten los. In een persbericht uit de Basispartij voor Vernieuwing en Democratie (BVD) haar "ernstig misnoegen en verontrusting" over de aanpassing van de brandstofprijs. De partij meent, dat een dergelijke drastische en abrupte verhoging niet alleen voor de productiesectoren "zeer negatieve gevolgen" zal hebben, maar ook voor de totale bevolking. Volgens de BVD zal de verhoging van de productiekosten leiden tot daling van de afzet en afname van de koopkracht met als gevolg verdere afbrokkeling van de "noodlijdende economie". De partij beschuldigt de regering van "onverantwoordelijk en onvoorspelbaar gedrag" welke de samenleving niet in de gelegenheid heeft gesteld haar leefpatroon aan te passen aan de plotseling gewijzigde situatie. De politieke organisatie beklaagt zich er verder over dat de verhoging samenvalt met de voorbereiding van ouders op het schooljaar, welke reeds een extra druk legt op het budget van kinderrijke gezinnen. De BVD dringt er bij de regering op aan, de verhoging van de brandstofprijs "onmiddellijk" op te schorten en te komen met een "maatschappelijk en sociaal aanvaardbare" en gefaseerde verhoging.-.

Bron/Copyright:

,12/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics