Nickerie.Net, maandag 12 september 2005  


UPS wil cijfers calculatie benzineprijs zien

door Eric Mahabier

Nickerie - De Unie van Progressieve Surinamers (UPS) wenst cijfers te zien hoe de nieuwe prijs van benzine opgebouwd is en verder ook hoe de subsidie van de overheid de afgelopen periode eruitzag. Politiek leider Harry Kisoensingh, die na de algemene verkiezingen nu pas weer in de publiciteit treedt, vindt dat de regering de cijfers voor de samenleving verbergt. In de begrotingen van de afgelopen periode heeft hij nergens kunnen terugvinden hoe groot de subsidie en de government take waren.

Harry Kisoensingh

Hij hoopt dat in de begrotingen voor het dienstjaar 2005-2006 de cijfers voor de komende periode wel te vinden zal zijn. "De gemeenschap wil duidelijkheid op dit stuk hebben en niet alleen de UPS." Kisoensingh wil verder ook weten hoelang de overheid de benzineprijs heeft gesubsidieerd. De hoogte van de government take en die van de subsidie met de nieuwe prijzen wil de politicus ook weten. "Als de subsidie verkleind of weggewerkt is, moet de overheid ook duidelijkheid verschaffen waar het geld van de subsidie nu naartoe zal gaan. Wat zijn de prioriteiten? Wat gaat de regering met de extra vrijgekomen gelden doen?"

De UPS-topper betreurt het dat de regering de samenleving niet voldoende heeft voorbereidt op deze verhoging, maar juist hiermee confronteert. De verhoging moest samengaan met de indiening van de begroting op 3 oktober, waardoor de samenleving in haar totaliteit zich goed hierop kon voorbereiden. Kisoensingh vindt dat bij zo een ingrijpende beslissing de regering eerst met het parlement van gedachten had moeten wisselen. Hij betreurt het dat deze weg niet gevolgd is.

Dat de ambtenaren gecompenseerd zullen worden voor deze aanpassing, vindt Kisoensingh prijzenswaardig. Echter vraagt hij zich in gemoede ook af wie de particulieren en de producenten gaat compenseren. De aanpassing gaat een multiplier effect hebben en doorwerken naar alle sectoren. Hij verwacht moeilijke tijden voor de producenten en de loontrekkers in de particuliere sector. "Ik sta achter de ambtenaren en ben blij dat ze compensatie krijgen. Maar de rijstboeren zijn ook harde werkers. Wie gaat hen compenseren?" Ook hierover wenst hij duidelijkheid van de regering.

Belastingvrije brandstof voor de rijstsector en andere belangrijke sectoren ziet hij als één van de oplossingen om verdere calamiteiten op het productievlak te voorkomen. "Die maatregel van de regering lijkt niet goed doordacht te zijn, omdat er overal grote onduidelijkheid heerst over de consequenties die voortvloeien uit deze aanpassing." Vooral voor de rijstsector zou deze maatregel een absoluut dieptepunt betekenen.-.

Bron/Copyright:

,12/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics