Nickerie.Net, maandag 12 september 2005  


Twaalf geslaagden SZN bij opleiding ziekenverzorgers

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De eerste opleiding voor ziekenverzorgers die op 15 april 2002 van start is gegaan in het dr Lachmipersad Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN) is vrijdag afgesloten met twaalf geslaagden. Verpleegkundig-directeur zuster Yvonne Meijerhoven is bijzonder tevreden met deze aanwinst voor het ziekenhuis. De opleiding werd na gedegen voorbereiding en planning en verkregen toestemming van het Ministerie van Volksgezondheid met ondersteuning van Heydie Heymans, Chief Nursing Officer van de Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen gestart in het district Nickerie. Dit onder supervisie van de Centrale Opleiding van Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen (COVAB).

Het opleidingsprogramma voor deze opleiding, dat een afgeleide is van het curriculum van COVAB, hoefde niet aangepast te worden naar de maatstaven van dit ziekenhuis, omdat het SZN de studenten wilde opleiden volgens de nationale en internationale voorwaarden voor ziekenverzorgenden. Dit betekent dat de afgestudeerden ook buiten het Streekziekenhuis ingezet kunnen worden.

Bij de start bedroeg het aantal participanten 26. De opleiding had een duur van drie jaar en bestond uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het eerste leerjaar is het meest moeilijke jaar, omdat de vakken voor de studenten nieuw zijn. Het tweede leerjaar begon met een aantal van 14 studenten en tot het derde leerjaar werden 12 student ziekenverzorgenden toegelaten. Van dit aantal is honderd procent geslaagd. Shakiela Matoera behaalde het beste resultaat. De theorievakken werden verzorgd door vakdocenten uit Paramaribo en Nickerie. Voor de praktijk hebben de studenten in het SZN, het Academisch Ziekenhuis, het Diaconessenhuis, het Psychiatrisch centrum Suriname en op de diverse poliklinieken in Nickerie en verzorgingshuizen stage gelopen.

"Hoewel de opleiding, een eerste van haar soort geweest is, kan met trots worden gesteld, dat afgezien van enkele oogjes en haakjes, zij een vruchtbaar verloop heeft gehad," zegt Meijerhoven. De samenwerking verliep steeds gunstig, waar er twijfels bestonden werd de hulp van COVAB ingeroepen. Gedurende de theorie- en ook tijdens de praktijkperiode werd er frequent met elkaar afgestemd. "Dit was nodig," zegt Meijerhoven, "omdat de cultuurbeleving van wonen en werken in Paramaribo enkele van de studenten onbekend was." Leden van de Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen van het Ministerie van Volksgezondheid waren regelmatig aanwezig om zelf de stand van zaken waar te nemen.

"Als opgeleide groep zijn de twaalf afgestudeerde ziekenverzorgenden zich goed bewust van hun verantwoordelijkheid en hun taak, daar zij mee moeten werken om de kwaliteit van de zorg te verhogen binnen het SZN." Ravien Changoer, algemeen directeur zegt dat het een unicum is voor het SZN, omdat het de eerste keer is dat er een ziekenverzorgende opleiding in Nickerie is afgerond, waarbij alle twaalf participanten geslaagd zijn. Hij riep de geslaagden op om alles wat ze geleerd hebben tijdens de opleiding, toe te passen bij het werk en niet te vergeten dat de patiŽnt centraal staat.-.

Bron/Copyright:

,12/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics