Nickerie.Net, dinsdag 13 september 2005  


SPBA calculeert nieuwe padieprijs van 33,60 SRD per baal

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Het bestuur van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) heeft als gevolg van de recente verhogingen van de brandstofprijzen een nieuwe prijs gecalculeerd voor een baal natte padie van 79 kg. Op grond van de nieuwe calculatie wil de boerenorganisatie 33,60 Surinaamse dollar hebben voor het product. Het oude kostprijs per baal padie ligt dicht bij 30 Surinaamse dollar.  Het betekent dat de SPBA ongeveer 3,60 Surinaamse dollar meer wil hebben voor een baal padie.

"Indien de opkopers weigeren dit bedrag uit te betalen, zal de overheid op één of ander manier gedwongen worden het verschil aan de boeren te subsidiëren, omdat de brandstofprijzen buiten de wil van de boeren zijn aangepast," zegt Harinanan Oemraw, voorzitter van de SPBA in Nickerie. Minister Kermechend Raghoebarsing van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij zal in de komende dagen bericht worden over dit besluit van de boerenorganisatie.

De SPBA-voorman heeft intussen ook vernomen dat enkele opkopers bereid zijn een verbeterde padieprijs aan te bieden. Hij kon niet exact aangeven hoeveel en wanneer de uitbetaling zal geschieden nadat de padie is geleverd. Boeren in de polders zijn niet te spreken over de wijze waarop de overheid de brandstofprijzen heeft doorgevoerd.

Gopinder Bierdja vindt het nog erger dat bepaalde pomphouders sedert vrijdag geen brandstof hebben verkocht, hoewel ze brandstof geleverd kregen van de oliemaatschappijen. De politie en de afdeling Economische Controle en Delicten (ECD) van het Ministerie van Handel en Industrie (HI) voerden toen een gezamenlijke actie uit in het district. Tijdens deze actie werden de pomphouders gesommeerd onmiddellijk over te gaan tot het verkopen van de brandstof. Door de negatieve opstelling van de pomphouders hebben de boeren heel wat stagnaties ondervonden bij de najaarsoogst 2005. Boeren hebben gisteren bij districtscommissaris Hein Ramnewash aangedrongen op onderzoek van de zaak.

Oemraw vindt dat minister Siegfried Gilds van HI gefaald heeft bij zijn start op dit ministerie."Hoe is het mogelijk dat hij samen met zijn collegaministers midden in de oogstperiode het besluit neemt om de brandstofprijzen aan te passen." Oemraw is van mening dat de minister niet geschikt is voor deze post en plaats moet maken voor een andere capabele persoon om dit ministerie te leiden vooral als het gaat om het prijsbeleid.-.

Bron/Copyright:

,13/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics