Nickerie.Net, dinsdag 13 september 2005  


VVV wil terugdraaien verhoging brandstofprijs

Eric Mahabier

Paramaribo - De Volksalliantie voor Vooruitgang (VVV) wil dat de regering per onmiddellijke ingang de verhoging van de brandstofprijs opschort totdat er voor de gemeenschap acceptabele en concreet uitvoerbare oplossingsmodellen gevonden zijn. Volgens voorzitter Jules Wijdenbosch zal de VVV al het nodige doen om van de Nieuw Front-plus-regering dit op te eisen. Hij voert ook aan dan dat de regering in een spoed en diepgaand beraad met het parlement alles wat met deze prijsverhoging samenhangt, moet bespreken. Ook moeten functionele groeperingen over alle linies door de regering geconsulteerd worden.

"Geen onrealistische vraag", geeft Nieuw Front-plus-topper Winston Jessurun als reactie op deze oproep van de VVV. Hij zegt de nodige ondersteuning te zullen geven om deze kwestie in het parlement bespreekbaar te maken, omdat ook zijn fractie de nodige duidelijkheid in deze zaak wenst te hebben. Echter weet hij niet of deze vergadering nog tijdens het reces gehouden kan worden, omdat delen van het parlement, onder wie ook leden van de oppositie, uitlandig zijn.

In een uitgegeven communiqué stelt Wijdenbosch dat de "astronomische" verhoging van honderd procent ineens tot explosieve prijsstijgingen over de hele linie zal leiden en "zodoende de grote meerderheid van de Surinaamse bevolking in situaties van bankroet en wanhoop zal storten." Hij concludeert dat het Nieuw Front in augustus 2000 toen het aan de macht kwam een prijs van 0,30 Surinaamse dollarcent voor de diesel had overgenomen en dat de Nieuw Front-plus-regering het nu klaarspeelt deze prijs na vijf jaar te brengen op 2,80 Surinaamse dollar per liter. "Dus een verhoging van bijna 1.000 procent".

Ook verwijt Wijdenbosch de Nieuw Front-regering opzettelijk de prijsverhoging van brandstof voor minstens een jaar achter te hebben gehouden "om zo het volk te misleiden over de rampzalige stand van onze economie na vijf jaar Nieuw Front wanbeleid en dan toch weer op een slinkse manier in het machtscentrum terug te komen, zelfs ten koste van het ‘s lands belang."

Jessurun benadrukt dat niet voorbij gegaan kan worden aan de internationale ontwikkelingen. Hij is het eens met de VVV dat de samenleving voorgehouden moet worden wat de consequenties van deze prijsverhoging zijn. Volgens Jessurun zijn er verschillende oplossingsmodellen om het hoofd te bieden aan de internationale ontwikkelingen op het vlak van de brandstofprijs. Zelf denkt hij dat door het wederom invoeren van de motorrijtuigenbelasting en het weghalen van de ‘government take’ uit de brandstofprijs de hoogte van de nieuwe pompprijs redelijk gehouden kan worden. "Er zijn verschillende mogelijkheden denk ik om hieruit te komen en dit moet besproken worden. Maar ik denk dat vanwege het reces het moeilijk zal worden het parlement bijeen te krijgen".-.

Bron/Copyright:

,13/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics