Nickerie.Net, dinsdag 13 september 2005  


Venetiaan verlaat VN eerder wegens dreigende sociale onrust

door Vernon Texel

Paramaribo - President Ronald Venetiaan keert door de dreigende uitbarsting van sociale onrust eerder terug van de VN staatshoofdentop. In principe zou hij drie weken afwezig zijn, maar recente nationale ontwikkelingen maken het nodig en nuttig dat het staatshoofd er zelf bij is. Venetiaan keert al volgende week maandag terug naar Suriname.

"Ik moet zeggen dat ik bewegingen zie waarbij sommige mensen die nog niet zijn bekomen van de verkiezingsnederlaag en van hun misrekeningen, na de verkiezingsuitslag proberen om het de kant op te laten gaan van sociale onrust." Venetiaan doet dan ook een beroep op het volk om de wijsheid op te brengen om niet "in die ‘tyepis’ te vallen", die wat dat betreft zijn opengezet.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) begint pas na de conferentie van staatshoofden en regeringsleiders, die van 14 tot en met 16 september wordt gehouden. Pas daarna opent de VN haar zestigste ledenvergadering. De president kiest er echter voor om al na een week terug te keren. "Want anders kon het gebeuren dat ik toch wel twee a drie weken afwezig zou zijn. Het is een algemeen streven van mij om niet te lang weg te blijven", zegt het staatshoofd.

De belangrijkste reden voor het vroegtijdig terugkeren van de president is de nasleep van de verhoging – vanaf gisteren – van de brandstofprijzen met bijna honderd procent. Venetiaan kondigt aan dat er meer goederen en voorzieningen volgen die in prijs aangepast moeten worden. Opschroeven van de omzetbelasting zit er niet in, tenzij er een andere belasting wegvalt. De algemene situatie is wel dat een aantal belastingen wordt afgebouwd als gevolg van Surinames deelname in de internationale handel. Onder meer invoerrechten worden geleidelijk afgebouwd door het participeren in de CARICOM en de algemene regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Deze hebben tot gevolg dat de staat stapvoets een groot deel van zijn inkomsten via deze bron kwijtraakt. "En dan zul je met omzetbelasting de compensatie moeten zoeken, maar dat is op het ogenblik niet aan de orde", deelt Venetiaan mee.

Wat nu wel speelt zijn de consequenties van de aanpassing van de brandstofprijzen. Door mogelijke ongeregeldheden die hierdoor in de samenleving kunnen ontstaan, kiest Venetiaan ervoor slechts een week uitlandig te zijn.-.

Bron/Copyright:

,13/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics