Nickerie.Net, dinsdag 13 september 2005  


CLO wil ruime loonsverhoging

door Ivan Cairo

Paramaribo - De suggestie als zou de regering voornemens zijn een salarisaanpassing van twee procent aan ambtenaren toe te kennen, wordt binnen de ambtenarenvakbond, CLO, gezien als een grote grap. In een conceptovereenkomst die de CLO aan de Venetiaan-II regering had aangeboden, streeft de vakcentrale naar een loonsverhoging die meer dan vier maal hoger is dan de nu gesuggereerde twee procent. CLO-penningmeester Michael Miskin ziet de conceptovereenkomst als vertrekpunt om met de nieuwe regering te onderhandelen. De vakorganisatie blijft van oordeel dat de loonsverhoging door de vorige regering had moeten worden doorgevoerd. "Maar aangezien dezelfde regering opnieuw is aangetreden – hier en daar aangepast – is het dus doorfietsen geblazen," zegt Miskin aan de Ware Tijd.

Ofschoon CLO-voorzitter Ronald Hooghart vorige week nog aangaf dat de regering wat ademruimte krijgt voordat de vakbond bij haar aanklopt, begint de tijd met de verhoging van de brandstofprijzen nu wel te dringen. De vakcentrale streeft er nu naar de eerste gesprekken nog voor het aanbieden van de begroting door de regering aan het parlement, te voeren. In het conceptakkoord was onder andere aangegeven dat de toe te kennen loonsverhoging dient terug te werken tot 1 januari 2005. "Wij willen daarover onderhandelen," aldus de penningmeester. Wat de verhoogde brandstofprijs betreft, zou daarvoor een aparte toeslag in het loon geďncorporeerd moeten worden, vindt de vakorganisatie. Bij de aanbieding van het concept was nog niet bekend hoe hoog de aanpassing van de brandstofprijs zou zijn en hoe deze zou doorwerken in de prijzen van andere goederen en diensten.

De CLO dringt verder aan op aanpassing van de algemene toelagen, conform het advies van het Georganiseerd Overleg. De toelagen moeten eerst gelijkgetrokken worden, waarna deze verhoogd zouden moeten worden. "Eerst rechttrekken en dan onderhandelen over verhoging," meent Miskin.

De vakcentrale wenst verder dat de punten uit het wensenpakket dat aan de regering Wijdenbosch en de regering Venetiaan-II was aangeboden, nog dit jaar worden afgehandeld. Vooral in de kwestie gezondheidszorg voor landsdienaren moet duidelijk ordening komen. "De gezondheidszorg bij de overheid is rommel," zegt de vakbondsman. Als voorbeeld geeft hij aan, dat gepensioneerde rechters en gepensioneerde departementsdirecteuren bij ziekenhuisopname in de derde klas liggen, terwijl andere gepensioneerde groepen zoals politieagenten in de tweede klas komen te liggen. Deze scheve situatie moet worden rechtgezet.

Met de voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Urmila Joella-Sewnundun, was hierover reeds gesproken, maar slechts de medische voorzieningen voor assembleeleden, ex-parlementariërs en hun gezinnen werden door het vorige parlement in orde gemaakt. "We vinden het onbehoorlijk dat deze zaak met de minister besproken is, en dat slechts de voorzieningen voor een deel van de toppers geregeld worden en dat van de rest van de ambtenarij niet," zegt Miskin. Inmiddels is een conceptwet die de medische voorzieningen van ex-ministers moet regelen, onderweg naar de assemblee en ligt een conceptstaatsbesluit welk dat van de directeuren en onderdirecteuren regelt, bij de Staatsraad voor advies.-.

Bron/Copyright:

,12/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics