Nickerie.Net, woensdag 14 september 2005  


Politie genoodzaakt tot geweld tegen ongehoorzame burgers

NIEUW-NICKERIE - Volgens ochtendblad de Ware Tijd heeft de politie afgelopen zondagavond geweld moeten gebruiken om een groep ongehoorzame burgers uit elkaar te krijgen bij het pompstation van de familie Nanhaykhan in de Hamptoncourtpolder in het district Nickerie.

Volgens dWT werd  de gewestelijke Politiecommandant ,Elfried Metroos omstreeks acht uur s avond geconfronteerd met de groep ontevreden burgers die hun beklag kwamen doen op het hoofdbureau te Nieuw-Nickerie. Metroos werd in kennisgesteld van het gedrag van de pomphouder die sedert vrijdag 9 september geen brandstof wilde verkopen, terwijl de oliemaatschappij voldoende brandstof had geleverd. Metroos gaf direct de opdracht aan de commandant van het ressort Paradise om de zaak te onderzoeken en de pomphouder de opdracht te geven onmiddellijk over te gaan tot verkoop van de brandstof. "Nadat de pomphouder gevolg had gegeven aan de oproep van de politie, ontstond op een bepaald moment een grote toeloop en de situatie werd zeer chaotisch. De politie is er toen naar toe gegaan om orde op zaken te stellen," zegt Metroos.

De burgers gingen over tot het barricaderen van de weg, wat de politie als "ongehoorzaam gedrag" betitelde. Het aanwezige politievoertuig kon niet weg omdat geparkeerde wagens dit onmogelijk maakten. Op een gegeven moment wist niemand van wie de bestelwagen was die voor het politievoertuig stond geparkeerd. De politie was genoodzaakt de hulp van een tractor in te roepen om de bestelwagen weg te slepen. Volgens Metroos heeft de politie kennelijk bij het uitoefenen van haar taak gebruik gemaakt van geweld. "Als je de politie de ruimte niet geeft en blijft hinderen om haar werk te doen, dan is de politie gerechtigd maatregelen te treffen," verklaart Metroos.

Volgens dWT zijn de burgers gistermorgen bij de vervanger van districtscommissaris Hein Ramnewash geweest om hun beklag te deponeren over het optreden van de politie. Dc Ramnewash zal deze zaak laten onderzoeken, ook al omdat burgers letsel hebben opgelopen. Hij zal ook laten onderzoeken of de pomphouder zich inderdaad niet heeft gehouden aan de regels. De burgers hebben intussen ook een klacht ingediend bij Metroos over het handelen van de politie. Ze keuren de werkwijze van de politie af en zullen verdere stappen ondernemen, aldus dWT.

Bron/Copyright:

dWT/N.Net

,14/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics