Nickerie.Net, vrijdag 16 september 2005  


Bewoners Vuurtorenweg gehinderd door kaf verbranding

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Bewoners van de Vuurtorenweg ondervinden enorme last van het in openlucht verbranden van kaf (lege hulzen van padie) door de padieverwerkers Righpal en Ramadin aan de Mandja Veiraweg ten westen van Nieuw-Nickerie. Doordat beide verwerkers op dezelfde lokatie het kaf in openlucht verbranden, ontstaat er een enorme, ongezonde rookontwikkeling. De as die vrijkomt, stijgt met de wind op en komt terecht op de daken van huizen. "De woningen worden hierdoor vies en moeten om de twee maanden gewassen worden," vertelt buurtbewoner Johny Sonomedjo.

Dit is een probleem dat zich in elke oogstperiode herhaald. Vanwege de enorme rookontwikkeling worden de huizen dag en nacht dichtgehouden. "Kinderen kunnen hun erven niet betreden om te spelen. Velen zijn ziek geworden door de rook en stofontwikkeling en sommigen zijn reeds overleden, maar er komt geen einde aan deze situatie," zegt Sonomedjo. De bewoners hebben besloten deze keer de zaak niet op zijn beloop te laten, maar bij de instanties aan te dringen op een oplossing.

"We wonen als het ware in een koolmijn," zegt Gillaume Leysner. "Ik ben moe van de situatie. De verwerkers hebben een vergunning waarin duidelijk vermeld staat dat het verboden is om het kaf in openlucht te verbranden." Leysner heeft intussen de hulp ingeroepen van de afdeling van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in Nickerie. Het BOG spreekt van een onmenselijke situatie en keurt het verbranden van kaf op deze manier sterk af. Het bureau zal een rapport maken over de hele situatie en dit opsturen naar districtscommissaris Hein Ramnewash die de bevoegde persoon is om maatregelen te treffen. De bewoners zullen ook het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) vragen om zich aan de Vuurtorenweg te oriŽnteren over deze situatie.

Dit probleem is al langer dan een jaar bekend bij dc Ramnewash. In de afgelopen periode heeft hij samen met de verwerkers meerdere malen vergaderd om te komen tot een oplossing. Er zijn zelfs mensen uit de stad gehaald om uitleg te geven welke de mogelijkheden zijn bij het gebruik van het kaf als grondstof. Ramnewash heeft inmiddels de hulp van de brandweer ingeroepen om de zaak onder controle te krijgen.-.

Bron/Copyright:

,16/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics