Nickerie.Net, maandag 19 september 2005  


Forse toename bacovenproductie, export blijft problematisch

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - "Ondanks de vele problemen die de Stichting Behoud Bananen Sector (SBBS) heeft op de internationale markt, is de productie van bacoven bij de afdeling van het bedrijf in het district Nickerie steeds aan het toenemen." Een opmerking van minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) tijdens zijn bezoek aan het bedrijf.

Volgens hem is er in vergelijking met het oud bedrijf Surland zelfs sprake van een verdubbeling van de productie. Het bedrijf staat op het punt de oude kabelbaan te vervangen door een moderne. Er wordt dagelijks geoogst en de bacoven worden via de kabelbaan getransporteerd naar de pakloodsen. Er is sprake van vijftien procent uitval, waarvan de oude kabelbaan de belangrijkste oorzaak is. Ook de lange weg die de arbeiders moeten afleggen naar de baan, draagt bij aan het verlies. Met de vernieuwing van de transportbaan wordt gestreefd om het verlies terug te dringen naar minder dan vijf procent. "Dit is een heel positieve ontwikkeling die plaatsvindt binnen het bedrijf", zei de bewindsman.

SBBS heeft in de afgelopen periode ook de waterhuishouding verbeterd. Het inplanten van nieuw areaal wordt voortgezet. Het bedrijf heeft ongeveer 935 hectare areaal beplant, een benutting van meer dan negentig procent van het beschikbare areaal in Nickerie.

Er werken nu 1.100 mensen. De bewindsman heeft kunnen waarnemen dat de veldarbeiders een redelijk inkomen verdienen. Arbeiders die niet in vaste dienst zijn, zijn verzekerd tegen ongevallen, maar niet voor ziektekosten. Raghoebarsing heeft zich laten informeren over de achterstallige betalingen aan de ex-Surlandarbeiders. Het is bekend dat heel wat mensen staan te wachten op de privatisering van het bedrijf om die gelden uitbetaald te krijgen.

De markt in het buitenland is momenteel het grootste probleem voor het bedrijf. Gehoopt wordt dat daar begin volgend jaar verbetering in komt, waardoor de privatisering van het bedrijf ook een feit kan zijn.-.

 

Bron/Copyright:

,19-09-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics