Nickerie.Net, maandag 19 september 2005  


Middenstandsboeren willen optimaal benutting rijstarealen

Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Middenstandsboeren willen hun rijstarealen optimaal benutten. Het gebied in de Middenstandspolder aan de rechteroever van de Nickerierivier is ongeveer 1.600 hectare. Gebrek aan irrigatiewater is er de oorzaak van dat niet alle rijstboeren hun arealen kunnen inzaaien.

Voor de najaarsoogst 2005 was er minder dan 300 hectare ingezaaid. Boeren die rijstarealen hebben die langs de hoofdlozing lopen, kunnen wel inzaaien door water te pompen uit de lozing. Harinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) en boer in deze polder, wijst erop dat de grote rijstboeren aan de rechteroever van de Nickerierivier problemen kunnen verwachten bij de najaarsinzaai in oktober. Deze boeren zullen als gevolg van de verwachte lange droge tijd weer geen water kunnen trekken uit de Nickerierivier om in te zaaien.

Aan minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gevraagd om in een vroeg stadium maatregelen te treffen, zodat er water is voor deze boeren. Het inzetten van het pompgemaal op Wageningen ziet de SPBA-voorman als één van de opties. Een andere mogelijkheid is om het water van het Wayambogebied via de bekende wegen te dirigeren naar de Nickerierivier, zodat de zoutgrens wordt verdreven naar de monding van de rivier. Als de overheid deze maatregelen niet treft, zullen zowel de boeren van de Middenstandspolder alsook de grote boeren aan de rechteroever van de Nickerierivier geen irrigatiewater hebben voor de inzaai.

Raghoebarsing was vrijdag in Nickerie op werkbezoek. Hem is ook gevraagd de grondhuurbeschikkingen van de toegewezen arealen aan de ex-arbeiders van de Stichting Machinale Landbouw (SML) spoedig in orde te maken. Het gaat in deze om de 200 ex-SML arbeiders die tot boer zijn geworden. Met hun beschikking in de hand, zullen deze boeren in staat zijn om de rijstarealen beter te benutten. Deze groep ex-SML arbeiders hebben nu geen inkomen. De bewindsman heeft de problemen aangehoord en zal oplossingen zoeken opdat de boeren in staat zijn het maximale uit hun arealen te halen.-.

Bron/Copyright:

,19/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics