Nickerie.Net, maandag 19 september 2005  


Ilaco inventariseert wegen in Nickerie

Ashley Lieveld

Nickerie - ILACO Suriname N.V. is in Nickerie bezig de infrastructuur, met name de droge infrastruktuur waaronder de wegen, te inventariseren naar het beheer en onderhoud. Het gaat om de secundaire en tertiaire wegen.

George Soerjoesingh (2e van links) van Ilaco op bezoek bij de Districts-Commissaris van Nickerie. Ilaco is bezig een inventarisatie te maken van de wegen en zal daarbij boringen verrichten.

Ir. George Soerjoesingh van Ilaco Suriname zegt desgevraagd aan Times dat zo'n inventarisatie al eerder heeft plaatsgevonden, maar dat het nu wordt geactualiseerd. Dit project, dat voortvloeit uit het decentralisatieproces, wordt in de pilotdistrikten Nickerie, Wanica en Para uitgevoerd. Deze districten genieten de hoogste prioriteit, deelt de ILACO direkteur mee.

De wegen die geļnventariseerd worden, zijn al digitaal in kaart gebracht. Het bedrijf is in Nickerie begonnen om middels boringen vast te stellen hoe diep het zandpakket, respectievelijk schelppakket, van de wegen is. Volgens Soerjoesingh zal het resultaat van dit onderzoek in een rapport worden voorgelegd aan het districtsbestuur, de districtscommissaris en de civiel technische afdeling. De bedoeling is dat de wegen die in slechte staat verkeren, eenmalig worden gereconditioneerd en daarnaast steeds in goede staat worden gehouden.

“Na inventarisatie zal Ilaco aanngeven op welke wijze de wegen onderhouden zullen worden samen met de kostenraming”, zegt Soerjoesingh. De volgende stap zal volgens de Ilaco voorman zijn, dat uit al de wegen die geļnventariseerd worden, er twee projecten geselecteerd worden door het districtsbestuur in overleg met de bevolking om als model een van de wegen volledig  te reconditioneren en een te onderhouden.

Het is de bedoeling dat deze projecten al voorbeeld zullen worden gerbruikt voor dergelijke projecten in de overige pilotdistricten . De middelen voor deze projecten, onderhoud en reconditionering van de wegen, zullen moeten komen uit locale belastingsheffingen in de pilotdistricten in het kader het decentralisatieproces. Locale heffingen zullen locaal worden besteed en het besluit hierover zullen door de pilotdistrict op locaal niveau worden genomen. Daarnaast is de Inter-Amerikaanse Ontwikkelings Bank, IDB, bereid voor de komende vijf jaar U$ 250.000 jaarlijks beschikbaar te stellen per pilotdistrikt bestemd voor  wegen en andere civiel-technische werken. Volgens Soerjoesingh is het rapport van zijn bedrijf eind september gereed en krijgt de dc daarvan een exemplaar aangeboden.

Bron/Copyright:

Suriname Times / N.Net

,19-09-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics