Nickerie.Net, maandag 19 september 2005  


LVV minister: landbouwsubsidie zal tot het verleden gaan behoren

Richenel Small

Nickerie - “Wij willen dat onze landbouwers, veetelers en vissers trots zijn op ons doen”, aldus minister Keremchand Raghoebarsingh van het ministerie van LVV bij zijn kennismakingbezoek aan LVV Regio west. Voor zover het niet voldoende het geval is wil de bewindsman dat de agrarische sector respectabel wordt. De sector mag geen uitstraling hebben van armoezaaiers, mensen die alleen maar op subsidie zitten te wachten of klagen. De sector moet af van vooroordelen en stigma’s, want agrariërs werken hard en verdienen steun van zijn ministerie, vindt de bewindsman.

Bij zijn eerste werkbezoek aan regio west op donderdag 15 september was de minister vergezeld van zijn waarnemend directeur, Jagdies Bhansing en beleidsadviseur Jaswant Sahtoe. De periode van het verstrekken van subsidies in de vorm van kontante uitkeringen zal tot de historie gaan behoren, kondigde Raghoebarsingh aan. Steun op allerlei andere manieren zal wel geboden worden. Daarbij werd genoemd het zorgen voor kwaliteit, opleidingsmogelijkheden en trainingen voor mensen, zorg dat organisaties van landbouwers tot stand komen rondom water, mest en machines.

Hij zij erg blij te zijn met de uiteenzetting van de Coördinator Regio West, Jagnanan Ganpat, waarin deze een vrij gedetailleerd beeld gaf van de personeelsbezetting van het ministerie in Nickerie en Coronie. Voor wat betreft de taakstelling van LVV in regio west zegt hij dat hij ernaar zal kijken en waar nodig bijstellingen zal plegen om zodat de diensten zo goed mogelijk geboden worden aan de klanten, de landbouwers, veetelers en vissers. Communicatie zal heel belangrijk zijn voor de bewindsman en het vermogen om samen te werken zal moeten leiden tot snelle ontwikkeling. Raghoebarsingh riep zijn medewerkers op als dienaars te fungeren naar de samenleving toe. Na de kennismaking bracht de minister ook een werkbezoek aan het bacovenbedrijf In Nickerie.

Foto-impressie werkbezoek LVV delegatie
De minister van LVV, Keremchand Raghoebarsingh, is gisteren (15 september) gestart met een tweedaags werkbezoek aan Nickerie. Na een beleefdheidsbezoek aan de DC, toog de minister naar het LVV kantoor te Nieuw Nickerie. Vlnr: Beleidsadviseur Jaswant Sahtoe, wnd. Direkteur Jadies Bhansing, dc Hein Ramnewash en LVV minister Keremchand Raghoebarsingh.
Het LVV personeel luistert aandachtig naar het betoog van de minister van LVV, Keremchand Raghoebarisingh, bij diens kennismaking op het LVV kantoor te Nieuw Nickerie.
LVV minister Keremchand Raghoebarsingh bracht ook een werkbezoek aan het bacovenbedrijf SBBS. Lachman Sheinarain (rechts) geeft uitleg aan de minister. Naast de bewndsman : dc hein Ramnewash, Jagnanan Ganpat (Koordinator Regio West) en DNA-lid Kaulesar Matai (nog even zichtbaar).

 

Bron/Copyright:

Suriname Times

,19-09-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics