Nickerie.Net, woensdag 21 september 2005  


Brandstofprijzen officieel vastgesteld

Eric Mahabier

Paramaribo - De nieuwe maximumprijzen voor diesel en ongelode benzine zijn nu officieel vastgesteld door middel van de publicatie van de beschikking van de minister van Handel en Industrie in het Staatsblad van de Republiek Suriname (SB 2005 no.95). Ingaande maandag 12 september is de prijs per liter diesel vastgesteld op 2,85 Surinaamse dollar, die van ongelode benzine zonder additieven op 3 Surinaamse dollar en ongelode benzine met additieven op 3,05 Surinaamse dollar.

De Raad van Ministers besloot op donderdag 8 september over te gaan tot het verhogen van de brandstofprijzen en Handel en Industrie stelde deze beslissing op vrijdag 9 september in een ministeriŽle beschikking vast.

Volgens de staatsrechtkenner mr Sam Polanen, moet gelet op de Wet Prijszetting en Prijsbewaking elke verhoging of verlaging van de brandstofprijzen per ministeriŽle beschikking vastgesteld worden. Deze beschikking moet vervolgens in het Staatsblad gepubliceerd worden om in werking te kunnen treden. Indien de regering in de naaste toekomst besluit de brandstofprijzen verder te verhogen of te verlagen, moet de huidige beschikking dan eerst ingetrokken worden. In het bovengenoemde Staatsblad trekt de minister van Handel en Industrie daarom ook de beschikking van 28 februari 2003 in waarin de oude brandstofprijzen waren vastgelegd.

In de ministeriŽle beschikking van 9 september wordt als overweging voor het vaststellen van nieuwe "maximumprijzen (consumentenprijzen) voor motorbrandstoffen" aangehaald de "stijgende trend van de wereldmarktprijs voor brandstof".-.

Bron/Copyright:

dwt / N.Net

,21/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics