Nickerie.Net, vrijdag 23 september 2005  


Jeugdparlementariër Nickerie Kajol Tadhil: ‘Ondervoeding in rijstdistrict is een schandaal’

door Lorenzo Irion

Paramaribo - "Ondervoeding, uitgerekend in het rijstdistrict, is schandalig," reageert de Nickeriaanse jeugdparlementariër, Kajol Tadhil geschokt op het bericht over twee overleden ondervoede kinderen eerder deze week. Ze zijn van hetzelfde gezin en overleden binnen 1 week aan de gevolgen van ondervoeding.

"Nickerie, het rijstdistrict van het land waar de grond vruchtbaar is en alles dat erin gestopt is groeit," verbaast Tadhil zich. Ze kan zich niet voorstellen dat ouders het zover laten komen dat kinderen gebrek aan gezonde voeding hebben. Ze maakt van de gelegenheid gebruik om echtparen te waarschuwen zich er goed van te vergewissen wat de consequenties zijn van het hebben van kinderen. "Het is niet de bedoeling om de kinderen ter wereld te brengen en ze vervolgens honger te laten lijden," zegt zij. De Nickeriaanse is nog bezig met het verzamelen van gegevens over deze kwestie. Het is de bedoeling actie te ondernemen om te voorkomen dat er meerdere slachtoffers vallen.

"Sociale controle moest ondervoeding van de twee Nickeriaanse kinderen met sterfte als gevolg, voorkomen," zegt de voorzitter van het Jeugdparlement, Melvin Bouva. Hij snapt niet dat in een samenleving zoals de Surinaamse, dit trieste voorval kon plaatsvinden. Bouva zegt met verbijstering kennis te hebben genomen van de gebeurtenis. Hij steekt de hand in eigen boezem en zegt dat voor het jongereninstituut over het algemeen, maar voor hem in het bijzonder, een belangrijke taak is weggelegd. "We moeten onze ogen niet sluiten voor de realiteit en erkennen dat er armoede heerst in Suriname," waarschuwt hij.

Bouva doet een beroep op de regering om randvoorwaarden te creëren om de groepen personen die het zwaarst te lijden hebben, tegemoet te komen. Hij noemt maaltijdprojecten zoals hij bij zijn bezoek aan Brazilië dit jaar zag. Voor één real kunnen armen op een bepaalde lokatie een warme maaltijd krijgen. De voorzitter van het Jeugdparlement maakt zich zorgen om de effecten die de verhoging van de brandstofprijs kan hebben."Het kan tot situaties kan leiden die we als gemeenschap niet graag hebben zoals ondervoede kinderen. Als samenleving moeten we dit soort zaken scherp in de gaten houden en direct aan de bel trekken bij constatering ervan. Er mogen geen slachtoffers meer vallen."

Bron/Copyright:

,23-09-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics