Nickerie.Net, vrijdag 23 september 2005  


Onderzoek Stichting Sahara: oorzaken zelfdodingen Nickerie in relatiesfeer

Geplaatst: 23/09/2005

Nickerie - Grootschalig onderzoek van de Stichting Sahara wijst uit dat de zelfdodingen in Nickerie voor 80% worden veroorzaakt door relatieproblemen en familieconflicten. Deze conclusie is gebaseerd op een enquête, eerder deze maand gehouden bij 1050 huishoudens in het district. Naast relatieproblemen blijkt ook ‘cultuur’ van invloed.

Liefdesverdriet en relatieproblemen bij jongeren vormen de eerste oorzaak van zelfdoding, aldus S. Baldew, adjunct-directeur van de stichting, die de uitkomsten van de enquête voorlegt aan DBS. In het kielzog volgen conflicten in de familiesfeer. Meestal is er sprake van meerdere gelijktijdige oorzaken, met een aanzienlijke rol van betekenis voor de factor cultuur. Vooral in Hindostaanse kringen worden problemen met de mantel der liefde bedekt, zo reciteert Baldew uit het onderzoek.

Op problemen heerst een taboesfeer. Dit betekent dat met problemen nooit naar buiten wordt getreden en op onverantwoorde manier in eigen kring zaken worden opgelost, wat tot spanningen leidt in de familiaire sfeer met mogelijke fatale afloop tot gevolg. Jongeren durven problemen niet meer bespreekbaar te maken in de thuissituatie, zo licht de adjunct toe. Alcohol- en drugsgebruik binnen gezinnen is de derde oorzaak die uit het onderzoek naar voren komt, gevolgd door armoede.

De bevindingen uit Wageningen vormen in het onderzoek een uitzondering. Ondanks het gegeven dat hier meer armoede is dan in de rest van het district, en bovendien het aandeel Hindostanen groter is, blijft het zelfmoordcijfer hier achter. Hiervoor is vooralsnog geen verklaring bekend. Sahara is al jaren actief om binnen de gezinnen de bewustwording te vergroten en zaken bespreekbaar te maken en met succes, aldus Balduw. ‘Maar om een echte kentering teweeg te brengen, is meer nodig. Daarvoor zullen wij met andere partners zaken moeten gaan oppakken.’ Zo rondt hij af.

Michel Janssen

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,23-09-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics