Nickerie.Net, vrijdag 30 september 2005  


Scala van mogelijkheden om districtenkas te vullen

Geplaatst: 29/09/2005

Paramaribo - Na bijkans zeven jaren neemt het decentralisatieproces vastere vormen aan. De regering is in 1998 begonnen met het decentralisatieproces met technische ondersteuning van de IDB. Het project beoogt verregaande hervormingen door te voeren, het versterken van de districten, zodanig dat zij hun eigen inkomsten kunnen genereren en hun eigen kas kunnen vullen en beheren.

In de eerste fase zijn 5 pilot districten geÔdentificeerd, namelijk Nickerie, Para, Commewijne, Wanica en Marowijne. Volgens de directeur van het decentralisatieproject, Basarat Ahmadali, moeten de districten in staat zijn om een meerjaren districtsontwikkelingsprogramma te ontwikkelen voor bepaalde sectoren. Hiermee hebben de districten behalve verordeningsbevoegdheid ook de budgetaire- en de fiscale bevoegdheid verkregen. Dit betekent dat de inkomsten, die voortvloeien uit bepaalde wetten voor de Staat, overgaan naar de districten.

Deze worden dan gestopt in het districtsfonds. Volgens Ahmadali zijn er voor het eerst stappen gemaakt om het districtsfonds in het leven te roepen. De organisatie is nu zo ver dat het districtsfonds kan worden geactiveerd, nadat de regering een selectie zal hebben gepleegd van drie van de vijf pilotdistricten. Per 1 januari 2006 kunnen de geselecteerde districten beschikken over hun eigen districtsfonds. De districten die gecertificeerd zullen worden, zijn Nickerie, Wanica en Para. Het projectmanagement tracht om vandaag nog de resultaten te overhandigen aan de regering, waarna tot certificatie kan worden overgegaan. Drie maanden later volgen Commewijne en Marowijne.

Er zal ook een vernieuwing komen op de wijze van functioneren van de districtscommissariaten. Vooralsnog zit men met de oude wetgeving, omdat de vernieuwingen nog niet zijn doorgevoerd. Op elk van de commissariaten is een nieuwe afdeling neergezet, onder leiding van een districtsadministrateur, die een technocraat is, zegt Ahmadali. Deze nieuwe afdeling gaat over planning, het samenstellen van districtsbegrotingen en inkomsten. Een andere poot, die neergezet is op de commissariaten, is de bevolkingsparticipatie, hetgeen betekent dat het heel apparaat wordt opgehangen aan de burgers en niet aan de districtcommissaris.

Ten aanzien van het innen van gelden, zegt Ahmadali dat in artikel 4 van de Overgangsregeling FinanciŽle decentralisatie een serie van wetten zijn aangehaald, die aangeven dat de inkomsten gestort kunnen worden in het districtsfonds en noemde daarbij o.a. de vermakelijkheids- en huurwaarde belasting, de marktgelden en vergunningrechten. Het gaat volgens Ahmadali om het stelsel, omdat met deze gelden de kas nog niet wordt gevuld, maar er kunnen bij Staatsbesluit meer bevoegdheid worden toegewezen.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,30-09-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics