Nickerie.Net, maandag 26 september 2005  


FinanciŽle decentralisatie pilot-districten in januari een feit

door Eric Mahabier

Paramaribo - Vanaf 1 januari 2006 kunnen de districten Nickerie, Wanica, Para, Marowijne en Commewijne over eigen financiŽle middelen beschikken om de problemen in het district aan te pakken. De middelen die voor 2006 op de begroting van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) voor deze vijf pilot-districten zijn opgebracht, zullen successievelijk overgemaakt worden naar het districtsfonds. Op 1 oktober 2006 zullen de districtscommissarissen een eigen districtsbegroting bij hun respectieve districtsraad indienen. Na goedkeuring hebben de pilot-districten dan een eigen begroting waarvan zij zelf bepalen hoe de inkomsten- en de uitgavenposten er uit zien.

Deze mededeling doet Basharat Ahmadali, managing director van het Decentralization and Local Government Strengthening Programme (DLGP) van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, dat belast is met de implementatie van de decentralisatie.

De regering is vorige week ertoe overgegaan om de Districtsverordening houdende vaststelling van regels met betrekking tot het instellen en beheren van het Districtsfonds voor deze vijf districten, in het Staatsblad van de Republiek Suriname te publiceren. "Een historisch moment," noemt Ahmadali deze publicatie, omdat sinds de instelling van de regionale organen in 1987 het de eerste keer is dat er districtsverordeningen komen. Een districtsverordening is een wet in het district die door de Districtsraad is opgemaakt.

Het districtsfonds zal beheerd worden door het districtsbestuur, dat wordt bijgestaan door de districtsadministrateur. Reeds zijn in alle vijf districten een districtsadministrateur benoemd. De instelling van het districtsfonds is een basisvoorwaarde voor het voeren van een zelfstandig begrotingsbeleid en financieel beheer door het district.

Certificeren

Ahmadali geeft verder te kennen dat om het fonds in januari 2006 operationeel te kunnen krijgen, de overheid aan enkele belangrijke verplichtingen moet voldoen. Zo moeten allerlei ministeriŽle beschikkingen tot stand komen. De ministers van Regionale Ontwikkeling en FinanciŽn moeten per beschikking de vijf pilot-districten certificeren. Hierbij moeten allerlei zaken in acht worden genomen. De bewindslieden moeten onder meer nagaan of de financiŽle administratie van het district en de positie van de districtsadministrateur goed geregeld zijn. Verder zal ook nagegaan worden hoe het zit met de technische voorziening van huisvesting en kantoormaterialen van het districtsbestuur. Ook moet president Ronald Venetiaan per resolutie aangeven dat de districtsadministrateur op arbeidsovereenkomstbasis in dienst is genomen en wat zijn taken allemaal inhouden.

Juridisch en administratief zijn volgens Ahmadali alle zaken die de operationalisering van het fonds mogelijk moeten maken, waaronder de beschikkingen, reeds afgerond. Het wachten is nu op een technisch rapport van DLGP waarna de regering over kan gaan tot de verdere implementatie van het decentralisatieproces. De managing director verwacht dat tegen begin december alle voorzieningen getroffen zijn, waarna per 1 januari het fonds geactiveerd kan worden.

Met de financiŽle decentralisatie ontstaat er een nieuwe verhouding tussen de staat en de districten. De afstand tussen districtsbevolking en de lokale overheid wordt verkleind. De districten genereren eigen inkomen en het lokaal bestuur krijgt budgettaire bevoegdheden. De dienstverlening wordt efficiŽnter en er kunnen ook investeringen gepleegd worden in onder meer verbetering van de infrastructuur. De bevolking participeert dan ook actief in ontwikkelingen in het district.

De decentralisatie is een project van RO met financiŽle en technische bijstand van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). De eerste identificatiemissies werden in 1998 uitgevoerd. Na voorbereidend werk begon men in 2003 met de implementatie. Het project dat aanvankelijk tot 2005 liep, is wegens enige stagnatie verlengd tot 2007. Het project kost 7 miljoen US dollar waarvan de IDB inkomt met 4,9 miljoen middels een leningsovereenkomst. Het resterend deel van 2,1 miljoen US dollar wordt uit de staatsbegroting gefinancierd. Volgens Ahmadali hebben beide partners tot nu toe op tijd alle middelen voor dit project beschikbaar gesteld.-.

Bron/Copyright:

,24/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics