Nickerie.Net, maandag 26 september 2005  


RR-leden Nickerie vragen terugdraaien verhoogde brandstofprijzen

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Ressortraadsleden (RR) van het ressort Oostelijke polders in het district Nickerie hebben gisteren een petitie overhandigd aan minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling (RO). Hierin vragen zij de regering de verhoogde brandstofprijzen terug te draaien. Volgens de RR-leden zal de regering in de uiterste geval naar mogelijkheden moeten uitkijken om de brandstofprijzen tenminste te verlagen, zodat de rijstboeren kunnen overleven in de landbouwsector.

De RR-leden zijn van mening dat door de recente forse verhogingen van de brandstofprijs, de regering meewerkt aan het doodbloeden van de rijstsector in het district Nickerie. Radjinderpersad Jairam, voorzitter van de ressortraad geeft aan dat alleen de prijs voor het afoogsten van padie per ha. verhoogd is van 150 Surinaamse dollar naar 250 Surinaamse dollar. Hij wijst erop dat de andere diensten eveneens hun tarieven fors verhoogd hebben, terwijl de prijs van een baal natte padie stabiel is gebleven rond de 26 Surinaamse dollar. Hij vraagt zich af vanwaar de boeren het geld moeten halen om de zeer hoge kosten rond de inzaai voor de najaarsoogst 2006 te betalen.

De ressortsraadsleden vinden het kwalijk dat de regering eenzijdig tot het besluit van verhogen is gekomen. In hun petitie schrijven zij voorts dat zij verweten worden de president en de vice- president van de Republiek Suriname gekozen te hebben en daardoor mede verantwoordelijk zijn voor de fikse verhoging van brandstof en de gevolgen daarvan. De ressortraadsleden van de Oostelijke polders zeggen eveneens overvallen te zijn door de enorme prijsverhogingen op de elektriciteitstarieven van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS). Zij geven te kennen dat deze regering nooit en te nimmer gekozen en gevormd zou zijn als ze op de hoogte waren geweest van de geplande forse verhogingen.-.

Bron/Copyright:

,24/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics