Nickerie.Net, vrijdag 30 september 2005  


Verbranding van kaf in Nickerie neemt erge vormen aan

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Het verbranden van kaf in openlucht door padieopkopers/verwerkers neemt met de dag ergere vormen aan in de verschillende polders van het district Nickerie. Na verscheidene gesprekken met de molenaars en voorlichting door deskundigen over de benutting van het kaf (lege hulsel van padie) blijkt dat men nog steeds niet erin geslaagd is om een adequate oplossing te vinden voor dit probleem.

Met de huidige droge weersomstandigheden is de situatie van de mensen die dicht bij de pelmolens wonen verder verslechterd. Velen hebben bij parlementariėr Carmelita Ferreira opnieuw hun klachten gedeponeerd over de enorme last dat ze ondervinden als gevolg van de opstijgende as- en rookontwikkeling. Ferreira hekelt het feit dat ondanks vele waarschuwingen de padieverwerkers/opkopers doorgaan met het verbranden van het kaf. "Mensen worden ziek, woningen kunnen niet open gemaakt worden en het is verschrikkelijk storend voor de buurtbewoners," zegt Ferreira.

Ze heeft onlangs tijdens het bezoek van minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling (RO) aan het district Nickerie zijn speciale aandacht hiervoor gevraagd, omdat er vaker klachten zijn geuit waarbij er niet wordt opgetreden tegen een ieder. Volgens Ferreira zijn enkele mensen wel gestopt met het verbranden van het kaf in openlucht, maar er zijn anderen die zich helemaal niet storen aan de oproep van de overheid.

Bewoners van de Vuurtorenweg te Zeedijk hebben sedert mei 2002 een brief geschreven aan de toenmalige districtscommissaris (dc) Hardeo Ramadhin. Hem werd erop gewezen dat zij reeds geruime tijd veel last ondervinden van as uit verbrande padieomhulsels, afkomstig van de pelmolens van Rigpal en Ramadhin aan de Mandjveiraweg. De buurtbewoners wezen de dc ook op het feit dat het geenszins de bedoeling is om de molenaars op welke manier dan ook in problemen te brengen, aangezien zij op hun manier een bedrijf exploiteren wat de gemeenschap ten goede komt, gezien de werkgelegenheid die dit oplevert. De vorige dc heeft geprobeerd om te bemiddelen in deze kwestie, maar zonder resultaat. Nu is ook dc Hein Ramnewash bezig een passende oplossing te vinden voor dit probleem. Dc Ramnewash is niet van plan de economische activiteiten van de pelmolens stop te laten zetten, maar zegt dat er wel oplossingsmodellen gevonden zullen worden, zodat beide partijen tevreden kunnen zijn.-.

Bron/Copyright:

,28/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics