Nickerie.Net, maandag 26 september 2005  


‘Wageningers moeten ontwikkeling zelf ter hand nemen’

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - "Wageningers moeten de ontwikkeling van hun woonplaats zelf ter hand nemen en zaken die uitzichtloos lijken zodanig aanpakken, waardoor er weer inhoud kan worden gegeven aan het leefbaar maken van het dorp." Dat zei minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling (RO) tijdens zijn werkbezoek aan Wageningen.

Hij is van mening dat de gemeenschap van Wageningen moet nagaan of er geen andere economische mogelijkheden zijn om aan geldmiddelen te komen. De regering zal mogelijkheden moeten creëren voor de plaatselijke gemeenschap. De minister memoreerde hoeveel pogingen de regering in de afgelopen periode heeft ondernomen om de stad weer leefbaar en gezond te maken, maar dat het tot nu toe niet gelukt is het uiteindelijke doel te realiseren.

De bewindsman die op bezoek was bij het bestuurskantoor te Wageningen, hield de gemeenschap voor dat hij geen oplossing brengt voor de problemen van de Stichting Machinale Landbouw (SML), maar wat hem wel bezighoudt, zijn de mensen, de ex-arbeiders van de SML en hun gezinnen.

Felisi heeft voorafgaand aan het bezoek aan Nickerie een vruchtbaar bezoek aan Coronie gebracht. Hij was zeer onder de indruk van de ontwikkeling die het district in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De infrastructuur ziet er beter uit en er zijn mogelijkheden, vooral voor de jongeren, om te verdienen in de visserijsector. Districtscommissaris Ingwer Walden hield de bewindsman heel wat zaken voor. Hij vroeg aandacht voor onder meer de rijstsector. Daarnaast wees de burgervader de minister op het gevaar in het noorden waar het district bedreigd wordt door het zeewater en in het zuiden door de zwamp met een extreem hoge waterstand. De volksvertegenwoordigers van dit district hebben Felisi gevraagd om naar mogelijkheden uit te kijken hoe ‘Radio Boskopu’ – als overheidsmedium – weer in de lucht te krijgen, om zodoende de gemeenschap van de nodige informatie te helpen voorzien. De bewindsman heeft dit voorstel meegenomen en zal het bespreekbaar maken binnen de regering.-.

Bron/Copyright:

,24/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics