Nickerie.Net, woensdag 28 september 2005  


Eerste politieopleiding Nickerie levert goede resultaten op

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De eerste politie rekrutenopleiding die in de maand juli van het vorig jaar van start ging in het district Nickerie heeft goede resultaten opgeleverd. Aan deze opleiding hebben 55 rekruten deelgenomen waarvan 50 geslaagd zijn. Dat komt neer op iets meer dan 90 procent. Vijf personen zullen middels herkansing in de gelegenheid worden gesteld om alsnog het eindstreep te halen. Deze informatie verschafte Gewestelijke politiecommandant Elfried Metroos maandag tijdens het werkbezoek van minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie aan het district Nickerie. Volgens Metroos zal nu een andere lichting getraind worden tot aspirant politieman.

Het plan is deze opleiding tegen eind van dit jaar of in januari 2006 te starten. Metroos verwacht veel van de geslaagden: "De politie gaat de criminaliteit nu iets harder aanpakken," belooft hij. Hij deelde de bewindsman mee dat de politie in Nickerie voornamelijk geconfronteerd wordt met de klassieke misdrijven. "Af en toe krijgt de politie ook de grensoverschrijdende zaken, maar ondanks heeft de politie alle zaken onder controle." Metroos informeerde de bewindsman dat in het district Nickerie een bepaalde ontwikkeling op gang is. In dat kader verwees hij naar de activiteiten die momenteel plaatsvinden in het Bakhuysgebergte en het recente onderzoek door Staatsolie in het Bigi Pangebied naar de voorkomens van aardolie in de bodem van het district Nickerie. Metroos: "De resultaten van dit onderzoek zijn zeer bemoedigend. Als organisatie moet de politie gaan inspelen op de toekomstige ontwikkelingen van het district. De politie is in een vroeg stadium begonnen zich voor te bereiden op deze zaken."

De bewindsman werd ook gewezen op de problemen van de politie. Het gebouw dateert uit 1960 en voldoet niet meer aan de gestelde eisen van anno 2005. Het dak is van asbest en aan vervanging toe. Er is ook aandacht gevraagd voor het cellenhuis en andere politiestations. Het cellenhuis is sedert 1984 afgekeurd door mensenrechtenorganisaties, omdat het mensonterend is. Reeds aan de toenmalige leiding van het ministerie werd gevraagd veranderingen door te voeren aan het cellenhuis, maar zonder resultaat. Hij hoopt dat Santokhi voor al deze zaken wel oplossing zal vinden.-.

 

<

Bron/Copyright:

,28-09-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics