Nickerie.Net, woensdag 28 september 2005  


Manglie meest gerede koper SRO (Wageningen)

door Eric Mahabier

Paramaribo - Het is vrijwel zeker dat de ondernemer Imro Manglie de nieuwe eigenaar wordt van de Surinam Rice Organizations (SRO). Het definitief besluit wordt eind oktober genomen. Ernst & Young consultants onderhandelt namens de regering met Manglie over de verkoop. De SRO is de nieuwe entiteit die in de plaats van de Stichting Machinale Landbouw (SML) is gekomen. Zeven nationale en internationale bedrijven hebben aan de inschrijving meegedaan. Manglie is de hoogste inschrijver uit deze groep en is hij ook de enige die in de rijstsector zit.

Behalve een Trinidadiaans en Nederlands bedrijf heeft ook de in Suriname gevestigde Pasongroup belangstelling getoond voor de koop van de SRO. Pasonsgroup is een holdingmaatschappij bestaande uit SDSM, Natcar en Suriname Coast Traders. Directeur van deze holding is Rajen Pahladsingh. Manglie heeft een vordering van bijkans zeven miljoen US dollar op de SML en het is niet uitgesloten dat in de koop- en verkoop overeenkomst deze vordering wordt verminderd. Indertijd heeft de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) SML getaxeerd op 9 miljoen US dollar. Manglie heeft ver boven deze taxatie geboden.

Het kantoor, de pellerij, het pompgemaal, het zaaizaadbedrijf en een groot deel van de tienduizend hectare rijstareaal van SRO worden verkocht. Van Ernst & Young kon vooralsnog geen informatie worden verkregen omdat de functionaris belast met deze zaak, met verlof is. Manglie ontkent noch bevestigt de informatie. Hij vertelt dat hij ongeveer negen miljoen US dollar zal investeren in Wageningen als hij het bedrijf in bezit krijgt. Met die investering zal hij Wageningen in zijn oude glorie herstellen.

Errol Snijders, waarnemend voorzitter van de AVVS de Moederbond, waarbij de Wageningen Werknemers Bond (WWB) is aangesloten, is niet tegen het privatiseren van de SRO. De vakcentrale wil echter niet dat de overheid het bedrijf volledig afstoot. De arbeiders willen ook als partner in het nieuw bedrijf gaan opereren. Het sociaal plan dat nu is opgesteld deugt volgens Snijders niet. Een deel van de arbeiders is door de overheid tot agrarisch ondernemer gemaakt. Ze hebben rijstarealen ter beschikking gekregen. Snijders vindt dat dit niet werkt omdat deze arbeiders van de ene op de andere dag tot ondernemer zijn gemaakt. Verder vraagt de vakbond zich af op wie de kosten verhaald moeten worden als de oogst mislukt, omdat deze nieuwe ‘boeren’ de nodige kennis van bedrijfsvoering nog niet onder de knie hebben. Een ander deel van de arbeiders is in overheidsdienst genomen. Voor de vakcentrale is belangrijk het voortbestaan van de leefgemeenschap van Wageningen. Deze kwestie is volgens Snijders al onder de aandacht van de regering gebracht.-.

Historie

In 1949 is de Stichting voor de Ontwikkeling van de Machinale Landbouw in Suriname (SML) opgericht dat onder beheer had Wageningen, een grootlandbouwbedrijf met tienduizend hectare rijstareaal. Het project werd opgestart met gelden uit het Welvaartfonds met de bedoeling Nederlandse boeren in de gelegenheid te stellen om middenstandslandbouw te beoefenen in Suriname. Deze opzet mislukte en men ging ertoe over het bedrijf als zelfstandig grootlandbouwbedrijf voort te zetten. Door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling de landbouw zou hiermee ook de Surinaamse economie verstevigd worden. De bloeiperiode van de SML was in 1973 toen meer dan 80 procent van het areaal ingezaaid werd. Nu maakt het bedrijf moeilijke tijden door. Zo is in 2002 slechts ongeveer 387 hectare ingezaaid. Wageningen is het eerste rijstbedrijf in Suriname dat begonnen is met twee keren inzaai en oogsten per jaar. Tot eind jaren ‘60 werd rijst slechts een keer ingezaaid en geoogst. De beschermheer van dit bedrijf was prins Bernhard van Nederland die ervoor zorgde dat het bedrijf niet in financiële nood kwam. Met de onafhankelijkheid is in 1975 ook dit bedrijf overgedragen aan de Surinaamse regering. Alle schulden van de SML werden toen door Nederland kwijtgescholden. Wageningen heeft in de loop der jaren verschillende rijstvariëteiten ontwikkeld. Ook heeft Wageningen op het gebied van de rijstsector in grote mate van kennisoverdracht gedaan. Tot 1985 heeft Wageningen goed gedraaid. Nationale en internationale problemen hebben het bedrijf in grote problemen gezet. De schulden waren van dien aard dat de regering vorig jaar besloot de SML te liquideren en de Surinam Rice Organizations daarvoor in de plaats op te richten. Wageningen wordt nu van de hand gedaan.-.

Bron/Copyright:

,28/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics