Nickerie.Net, vrijdag 30 september 2005  


Politie Nickerie treedt op tegen illegale taxi's op busroute

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - De politie van Nieuw Nickerie heeft gisteren opgetreden tegen enkele taxichauffeurs die zonder een vergunning een busroute onderhouden in de oostelijke polders in het district. Bushouders, die klachten hadden gedeponeerd op het bureau, zeggen enorm veel last te ondervinden van taxichauffeurs die passagiers ‘ronselen’ op de route. De politie heeft de taxichauffeurs opgebracht en na verhoor heengezonden.

Het is een jarenlang probleem, zeggen de bushouders. De taxichauffeurs ronselen ook passagiers bij de parkeerplaats onder de markt. Hoewel ze in het verleden hun beklag hebben gedaan bij de bevoegde instanties, leverde dat eerder geen resultaten op. Met de recente brandstofverhogingen is de situatie erger geworden, omdat de verdiensten niet toereikend zijn om uit de kosten te komen. Het komt vaak voor dat passagiers eerder in een klein busje stappen, omdat daar minder betaald wordt voor een rit naar Nieuw Nickerie.

Gewestelijke politiecommandant Elfried Metroos heeft gelijk een onderzoek laten instellen over de gang van zaken in de oostelijke polders. Uit dat onderzoek blijkt dat taxichauffeurs al geruime tijd zonder een geldige vergunning op deze route opereren, waardoor de bushouders inkomsten derven. In de meeste gevallen kunnen de bushouders hun verplichtingen zijdens de overheid niet nakomen, omdat ze geen tweede rit binnen een dag kunnen rijden. Volgens Metroos is bij het onderhouden van een busroute zonder een geldige vergunning sprake van een economisch delict. "Dat is in strijd met het decreet beroepen en bedrijven", aldus Metroos. Bij herhaling kunnen de taxichauffeurs in verzekering worden gesteld en de voertuigen in beslag worden genomen. Metroos heeft intussen afgestemd met de officier belast met economische delicten over deze kwestie. Hij hoopt dat de mensen zich zullen houden aan de gemaakte afspraken.-.

Bron/Copyright:

,30/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics