Nickerie.Net, zondag 02 oktober 2005  


Nickerie heeft tekort aan onderwijzers A

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling afdeling Nickerie heeft een enorm tekort aan onderwijzers A in het district. Roy Katisah, rayon inspecteur voor de basisscholen in Nickerie, kan niet exact aangegeven hoe groot het tekort is bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 2005-2006.

De onderwijzers A geven les aan de kleuters A en B en in de eerste en de tweede klasse van de lagere scholen.

"Op dit moment zijn er wel enkele sollicitaties binnen, maar dat zal het probleem helemaal niet verhelpen." De onderwijsinspecteur denkt eraan deze krachten uit Paramaribo te betrekken. Tijdens het werkbezoek van onderwijsminister Edwin Wolf heeft Katisah de bewindsman dit probleem voorgehouden. Er is ook gevraagd om de opleiding Onderwijzers A éénmalig te organiseren in Nickerie.

De start van het nieuwe schooljaar is desondanks goed voorbereid, zegt Katisah. Er hebben enkele mutaties plaatsgevonden waarbij leerkrachten het district hebben verlaten, maar hierin is al een oplossing gekomen; het district heeft nog steeds een overschot aan leerkrachten. Een deel van de groep die in 2004 afgestudeerd is, zal zeker ingezet worden, maar het ander deel moet nog wachten of uitkijken naar een baan buiten het district.

Met betrekking tot leermiddelen: na 3 oktober zal hij van de schoolleiders vernemen wat ontbreekt en wat aangevoerd moet worden. Hij onderkent dat er een tekort is aan schrijfboeken, maar de schoolleiders zouden dit tekort opheffen door gebruik te maken van kopieën. Hij is er zeker van dat alle leerlingen geplaatst worden het nieuwe schooljaar. Katisah heeft vanaf de Groot-Henarpolderbrug 22 basisscholen onder zijn beheer alsook de twee scholen in de inheemse dorpen te Apoera en Washabo.-.

Bron/Copyright:

,01/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics