Nickerie.Net, donderdag 06 oktober 2005  


Verhoogde brandstofprijs leidt tot liquidatie boerenbedrijven

Geplaatst: 06/10/2005

Nickerie - ‘Als de overheid de padieboeren niet subsidieert, zal zij de rijstsector binnen korte tijd naar de knoppen zien gaan’, zegt A1-parlementariėr Soedechand Jairam. Een aantal boeren in Nickerie ziet zich genoodzaakt tot liquidatie van hun bedrijven over te gaan, omdat ze de kosten van de verhoogde brandstofprijs eenvoudigweg niet kunnen opbrengen. De aangepaste brandstofprijs resulteert in een verhoogde kostprijs van SRD 35, een gegeven dat de al in het slop geraakte rijstsector verder zal verloederen, zegt het assembleelid.

Een verhoogde kostprijs zal ook onvermijdelijk leiden tot een veel lagere opkoopprijs vanwege de toegenomen verwerkingskosten. Dit betekent verminderde inkomsten voor de boeren. Het subsidiėren van de sector is volgens Jairam de enige oplossing voor de troebele situatie in deze productiesector. Met het inzaaien van 10 hectaren padie in twee seizoenen, verdient de overheid op de boeren met de gestegen dieselprijs een totaal bedrag van SRD 3000 jaarlijks. Als de overheid de subsidie doorvoert, kan dit bedrag duurzaam geļnvesteerd worden in de sector, waardoor een lage kostprijs verkregen kan worden. Jairam vreest dat het boerenstand door deze recente ontwikkeling in de energiesector verder zal afnemen. In de afgelopen vier jaar is het 2000 man tellend boerenbestand afgenomen met 900. Daarnaast blijkt dat er elk seizoen een aantal boerenbedrijven over de kop gaan. Jairam wijst erop dat behoud van de rijstsector niet slechts van belang is voor de voedselvoorziening en de productie, maar meer nog voor de werkgelegenheid.

Het assembleelid vreest dat toename van de werkloosheid zal resulteren in een stijging van het aantal suļcidegevallen in het rijstdistrict. Veel Nickerianen zitten zonder perspectief vanwege de breakdown in de landbouwsector, met name de bacovenindustrie. Indien de rijstsector ook teloor gaat, zal dit een ramp betekenen voor het totaal district. Jairam zal zich daarom een vurige pleitbezorger blijven tonen van het subsidiėren van de padieboeren. Jairam logenstraft beweringen als zouden de boeren de eens gesubsidieerde gelden hebben verbrast met de aankoop van luxegoederen. Naar zeggen van Jairam hebben de meeste boeren de gelden duurzaam geļnvesteerd in de aankoop van combines en tractoren. Daarnaast zijn er andere diepte investeringen gepleegd op de padievelden. Van regeringszijde is vaker gewag gemaakt van de zwakke organisatiegraad onder boeren, een factor die volgens de overheid belemmerend werkt voor de ontwikkeling van deze productiesector. Jairam is het daarmee volstrekt niet mee eens. Hij stelt dat de beleidsmakers ongevoelig zijn voor de nood van de padieproducenten. Het ontbreekt aan politieke wil om de boeren te subsidiėren en de sector hierdoor een goede kans van slagen te geven.

 

<

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,06-10-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics