Nickerie.Net, donderdag 06 oktober 2005  


Ruim een miljoen SRD nodig voor pompactiviteiten te Wakay

door Beta Debidien 

NIEUW NICKERIE - "Het Multipurpose Corantijn Project (MCP) heeft voor de pompactiviteiten over een periode van zes weken te Wakay ruim een miljoen Surinaamse dollar nodig. Het MCP is technisch klaar om het irrigatiewater veilig te stellen voor de najaarsinzaai 2005 in het district Nickerie". Dat zegt Kries Brindaben Panday, directeur van het MCP.

Er zijn drie motoren standby om met onmiddellijke ingang te worden ingezet. Verder is de electriciteitsvoorziening gegarandeerd en zijn de compressor en de generator vernieuwd. "We staan aan het begin van een droog seizoen, waarbij de rijstboeren in het district straks zullen gaan inzaaien en er is enorm veel water nodig om de natte grondbewerking uit te voeren".

De financiele kant van de zaak blijft echter een probleem opleveren. De brandstofprijzen zijn aangepast, en dat betekent dat ook de kosten van het MCP zijn verdubbeld. Het geld voor het pompen en het exploiteren van het MCP komt uit de reguliere drie maandelijkse subsidie die het MCP op verzoek naar behoefte onvangt van de overheid. "We zijn aan het begin en zullen het verzoek met betrekking tot de reguliere kosten over het vierde kwartaal bij de overheid indienen". Het verzoek over de pompkosten heeft de directeur reeds na het bekend worden van de verhoging van de brandstofprijzen gedaan. De directeur heeft ook een schrijven gericht aan minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), waarin de problemen als gevolg van de aanpassing van de brandstofprijzen aan hem worden voorgehouden. De directeur gaat er zonder meer van uit dat de bewindsman eraan zal meewerken dat in de komende weken het geld aan het MCP beschikbaar wordt gesteld. "Als we begin november het geld hebben, kunnen we de bestelling bij de oliemaatschappij plaatsen, om de brandstof op tijd op Wakay geleverd te krijgen.

Op de vraag of het pompen van het water het beoogde rendement in de rijstsector zal halen, zegt Brindaben Panday nog niet te weten hoeveel rijstboeren de acties van de boerenorganisatie zullen ondersteunen om niet in te zaaien.Het is een kwestie van afwachten tot de volgende week. De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft de overheid tot 10 october de ruimte gegeven om met een toezegging te komen voor de totale rijstsector, omdat de boeren anders vanwege de zeer hoge kosten genoodzaakt zullen zijn alle landbouwactiviteiten stop te zetten.Volgens hem is het belangrijk dat het MCP-beheer op grond van haar verantwoordelijkheden en verplichtingen water pompt, ook als er maar door een deel van de boeren zal worden ingezaaid.-.

Bron/Copyright:

06/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics