Nickerie.Net, vrijdag 07 oktober 2005  


ADRON wil vergroting productie goede zaaizaad

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - "Het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON) wil vergroting van de productie van origineel zaad, om te kunnen komen op een uiteindelijke productie van 1.100 ha eerste nabouw voor de commerciŽle padieproductie. In deze zal de productie uitgevoerd worden door de boeren zelf, waarbij de verwerking van het zaaizaad centraal zal gebeuren. ADRON zal in deze de productie en de verwerking begeleiden." Woorden van Ir Kardie Kartosoewito, directeur van het rijstonderzoekscentrum gisteren tijdens een persconferentie in Nickerie.

Ir. Kardie Kartosoewito directeur van het ADRONKartosoewito geeft aan dat in verband met het dure ureum ook gewerkt zal worden aan een andere methode van bemesting, waarbij stro zal worden gebruikt. Door het stro niet te verbranden, wordt de CO2 emissie verminderd, en de verwachting is dat er minder kunstmeststoffen gebruikt zullen worden. Ook het gebruik van kaf om padie te drogen zal verder gestimuleerd worden, mede ter verlaging van de energiekosten.

"De voorlichting naar de rijstsector toe zal in de komende dagen geÔntensiveerd worden, waarmee zal worden bereikt dat meer boeren en verwerkers hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. De opbrengstpotentie van onze rassen, bodem en ons klimaat is zeker zeven ton per hectare, terwijl het gemiddelde nog op 4,3 ton ligt. Deze Ďgapí moet verkleind worden," geeft Kartosoewito aan.

Volgens Kartosoewito zullen in het kader van uitbreiding van de activiteiten van het rijstonderzoekscentrum, nog meer buitenlandse experts binnengebracht moeten worden. "Wij zullen ook een zekere bijdrage leveren aan de uitvoering van het EU/CARICOM-rijstproject en de uitvoering van twee FAO-projecten. In de toekomst is het belangrijk dat signalen, gegevens uit het veld, gewijzigde omstandigheden als duur ureum en brandstof, alsmede het beleid van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), de grondslagen zijn voor de te voeren onderzoeksactiviteiten."

Dr Supar Yono, de deskundige uit IndonesiŽ die door ADRON voor vijf jaren is binnengehaald, ziet veel mogelijkheden in de rijstsector van Suriname. Hij is van mening dat in Suriname een productie van 10 ton gehaald kan worden: "Maar daarvoor zal goed hybride zaad nodig zijn. Daarnaast moeten ook een goede waterhuishouding en goed management aanwezig zijn om het doel te bereiken.".-.

Bron/Copyright:

Nickerie.net

,07/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics