Nickerie.Net, maandag 10 oktober 2005  


‘Boeren lijden wereldwijd honger en armoede’ Ultimatum padieboeren verstrijkt vandaag

door Ricardo Carrot

Paramaribo - Regeringen over de hele wereld zullen zich moeten inzetten voor het dragelijker maken van de erbarmelijke situatie van landarbeiders en hun gezinnen. Dat staat in een gezamenlijk rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO); de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Internationale Unie van Voedsel, Landbouw, Hotel, Restaurant, Catering en Tabak (IUF).

Velen van de 450 miljoen landarbeiders lijden honger en armoede. Volgens het rapport heeft de agrarische sector met ruim 1,1 miljard mensen het grootste arbeidspotentieel; hiervan zijn de landarbeiders er het slechts aan toe.

"De landbouw kan niet duurzaam zijn als meer dan veertig procent van het aantal arbeidskrachten onder slechte werkomstandigheden werkt en in honger en armoede leeft," zegt het rapport. Economische druk in de verschillende landen zou er de oorzaak van zijn dat de fragiele bescherming van landarbeiders verder afneemt, in termen van lonen, werkgelegenheid, gezondheid en veiligheid.

Volgens het rapport kenmerkt de agrarische sector zich steeds meer door het toenemend aantal kinderen en vrouwen in de landbouw, die zeer slecht betaald worden. Van het geschatte aantal van 246 miljoen werkende kinderen, zitten meer dan 170 miljoen (zeventig procent) in de landbouw. Elk jaar sterven ruim 22.000 kinderen op het werk, van wie velen werken in de landbouw. Het blijkt dat kinderen in de landbouw moeten helpen om de familie te steunen, omdat hun ouders niet kunnen rondkomen. Kinderen in landbouw werken vaak tien uren per dag en verdienen minder dan één US dollar per dag.

Zowel mannen als vrouwen staan onder enorme druk en kunnen met moeite het hoofd boven water houden. Onderzoek wijst uit dat landarbeiders meer dan zeventig procent van hun salaris aan voedsel uitgeven. De werkgelegenheid is vaak onstabiel en tijdelijk. Volgens het rapport heeft de globalisering geleid tot minder arbeid en minder permanente arbeid met een stijgend aantal contractarbeiders en onderaannemers.

Ook Nickeriaanse boeren hebben het moeilijk

Ook de agrarische sector in Suriname staat onder druk. "Elke boer is op een andere manier bezig om zijn gezin te onderhouden. De één gaat naar het visgat, de ander jaagt, de ander sjouwt bacoven bij Surland. Ik verbouw samen met mijn vrouw pinda’s. Daarvan kunnen we net leven," zegt Frits Dalger, voorzitter van het Boerencollectief Wageningen in een gesprek met dWT. Het collectief bestaat uit ongeveer 190 boeren.

Vorige week stelden rijstboeren aangesloten bij de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) een ultimatum aan de regering, als er vandaag geen oplossing komt in de kwestie van de verhoogde brandstofprijzen. De boeren dreigen met stopzetting van alle landbouwactiviteiten in Nickerie. "De prijzen die recentelijk met honderd procent omhoog zijn gegaan, zijn fataal voor de hele rijstsector," zei Harinanan Oemraw, voorzitter van de boerenorganisatie. "We weten niet waar we aan toe zijn. Niemand bekommert zich om de rijstsector, terwijl de regering zich wel bezighoudt met de verhoging van de broodprijzen, elektriciteit, aanpassing van de bustarieven en andere diensten."-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,10/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics