Nickerie.Net, woensdag 12 oktober 2005  


Instelling wet op garantiestelling ter bescherming van consument

Geplaatst: 12/10/2005

Paramaribo - Na het landelijk onderzoek in de diverse winkels is de Consumentenbond tot de conclusie gekomen dat de prijzen voor de eerste levensbehoeften in de winkels met ruim 50% zijn gestegen. Rudy Balker, voorzitter van de Consumentenbond, is de mening toegedaan dat de onderbemensing van het controlemechanisme van het ministerie van Handel en Industrie (HI), er mede toe heeft geleid dat er nog geen stappen tegen deze prijsopdrijvers zijn ondernomen. De regering moet overgaan tot in beslagname van de goederen of intrekking van de winkelvergunningen.

‘Het regent dagelijks van de klachten op het bureau en deze klachten sturen wij dan door naar de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van HI. Samen met de ECD proberen wij het controlemechanisme te optimaliseren’. Dit gaf Balker te kennen. ‘Het voorstel dat wij aan de regering willen doen is om de ‘Wet Garantiestelling’ in Suriname in werking te stellen om de consumenten te beschermen. Want tot nu toe is die wet niet van kracht. Het moet wettelijk vast komen te staan dat de consument recht heeft op de garantiestelling,’ aldus Balker. ‘De consumenten kunnen elke dag hun klachten aan ons bekend maken via het telefoonnummer: 434294’.

Bianca Bourne

 

<

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,12-10-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics