Nickerie.Net, woensdag 12 oktober 2005  


Rijstvelden zullen hoogstwaarschijnlijk niet volledig ingezaaid worden

Geplaatst: 12/10/2005

Paramaribo - De voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynandan Oemraw, verklaarde tegenover DBS nog een afwachtende houding aan te nemen alvorens over te gaan tot het ondernemen van stappen. De Surinaamse Padieboeren Associatie had namelijk een ultimatum gesteld aan de overheid voor het invoeren van een compensatieregeling voor de boeren, welke maandag is afgelopen. Hierna heeft voorzitter Oemraw getracht om de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij te spreken, echter zonder resultaat. Hij legde er de nadruk op dat indien de overheid het laat afweten, de boeren hun rijstvelden niet volledig zullen inzaaien.

‘In plaats van bij voorbeeld honderd procent, zal er slechts dertig procent ingezaaid worden.’ Volgens Oemraw zijn de boeren gedwongen zo te doen vanwege het feit dat de kanalen en de rijstarealen begroeid raken als er helemaal niet is ingezaaid. Vooral gelet op de productie van zaaizaad, dienen de boeren hun stukje landbouwgrond in te zaaien zodat zij voor de volgende inzaai niet te kampen hebben met een tekort aan zaaizaad. Echter vermeldde Oemraw erbij dat indien de overheid groen licht geeft voor het terugdringen van belasting op brandstof, de boeren hun arealen dan wel voor de volle honderd procent zullen inzaaien. ‘Wanner de overheid overgaat tot de opheffing van brandstofbelasting, betekent dat niet geweldig veel voor ons, maar enigszins een tegemoetkoming die wij met beide handen zullen aangrijpen.’ Hij zei ook dat het ‘niet iets van deze regering is’ dat de overheid voldoende of helaas niet investeert in de rijstsector. ‘Bij opeenvolgende regeringen in het verleden bleek dit ook het geval te zijn. We leven allemaal onder een paraplu. Indien de overheid van mening is dat zij ons niet wil ondersteunen, moet zij een stukje van die paraplu afsnijden. Dan worden wij desnoods aan onze lot overgelaten, maar dan weten wij waar wij aan toe zijn.’ Oemraw geeft aan dat gezien de ontwikkelingen, het een feit is dat de prijs van rijst in Paramaribo verhoogd zal worden.

Daartoe is er al een overeenkomst getekend met de SPBA en de exporteurs. ‘Het moet toch niet zo zijn dat de overheid niets voor ons wil doen, maar van ons verwacht dat wij goedkope rijst leveren,’ vraagt hij zich dan ook af. Oemraw legde er tenslotte ook nog de nadruk op dat de boeren het al moeilijk genoeg hebben om hun werkzaamheden ten uitvoer te kunnen brengen. ‘Bepaalde boeren hebben nog geen grondhuur beschikkingen waardoor zij ook geen lening kunnen nemen bij de bank. Voor de verkiezingen hebben diverse politici de belofte gedaan dat zij het voor de boeren zouden kunnen bewerkstelligen dat zij hun grondbeschikkingen zouden krijgen, wat tot de dag van vandaag niet is gerealiseerd.’ Oemraw gaf tenslotte mee te hopen dat de overheid alsnog met een compensatieregeling komt, ‘anders ziet het er bepaald niet rooskleurig uit wat betreft de productie van rijst.’

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,12-10-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics