Nickerie.Net, woensdag 12 oktober 2005  


Wageningers zijn uitzichtloos en wanhopig

Danny Jibodh

Nickerie - De situatie in Wageningen wordt met de dag ondraaglijker. Bewoners van dit ooit zo bloeiende landbouw modelbedrijf hebben het nu moeilijker met hun leven. Dit blijkt uit een bezoek van het DNA -lid Harriet Ramdien aan Wageningen in het weekend. Ter plekke werd zij geconfronteerd met tal van problemen waarmee de bewoners te kampen hebben. En van de problemen is de kwestie -EBS, waarbij mensen de dupe van zijn geworden van torenhoge kosten. Voorts hebben bewoners papieren van de EBS aangetoond waarin staat dat zij hun rekening in n keer moeten betalen, terwijl aan hen was beloofd dat zij in termijnen mochten betalen.

Ulrich Jones, een gepensioneerde stafmedewerker, is niet te spreken over de werkwijze van de EBS. Anderzijds toonde mevrouw Gefferie, een vrouw van middelbare leeftijd, paperassen aan DBS, waaruit duidelijk blijkt dat haar vaste lasten veel hoger liggen dan haar inkomen. Naar zeggen is het vastrecht van de EBS ook een enorme killer voor de bewoners in het algemeen. Jones attendeerde Ramdien erop dat vele gepensioneerden een schandelijke uitkering ontvangen per maand. Hij nam zichzelf als voorbeeld en schroomde niet te zeggen dat zijn uitkering per maand gelijk is aan SRD 160. Jones die straks 75 jaar wordt zei dat de toenmalige directie een hater was van gepensioneerden. Dit zei hij naar aanleiding van een reactie die zij ooit kregen
van de directie dat gepensioneerden kunnen doodvallen, want voor deze groep is er helemaal geen geld.

De boze menigte die aanwezig was tijdens de speciale bijeenkomst met het DNA-lid Ramdien, gaven mee dat de EBS heel wat meters heeft ontkoppeld, waardoor velen zonder een meteraansluiting zijn komen te zitten. Ook heeft Ramdien mogen aanhoren dat arbeiders van SWM te Wageningen al negen maanden zonder salaris zitten. Zij voelen zich verder gepasseerd omdat ze niet worden betrokken in de besprekingen over de eventuele verkoop van Wageningen aan iemand anders. In een reactie gaf Ramdien mee deze zaken te zullen aankaarten in DNA zodat er meer duidelijkheid komt in de zaken die zijn aangehaald. Ramdien zei het erg te vinden hoe mensen die 30-40 jaren hun bijdrage hebben geleverd aan dit land, nu moeten creperen en steeds weer moeten denken wat zij morgen zullen eten. Zij schuiven nu de schuld totaal op de schouders van de regering, die ervoor heeft gezorgd dat deze seniore burgers en de overige bewoners van Wageningen in deze penarie zijn beland.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,12-10-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics