Nickerie.Net, woensdag 12 oktober 2005  


Bewoners Oostelijke polders zijn situatie met watervoorziening beu

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Bewoners van de Oostelijke polders in het district Nickerie zijn de situatie bij de afdeling Dienst Watervoorziening van het Ministerie Natuurlijke Hulpbronnen beu. "Al jaren heerst er een wantoestand in dat gebied en is er sprake van wanprestatie van de afdeling Dienst Watervoorziening," schrijft buurtbewoner Keshandew Ramsamoedj in een brief aan districtscommissaris (dc) Hein Ramnewash van Nickerie.

Namens de bewoners van dat gebied vraagt Ramsamoedj dringend de aandacht van de burgervader voor dit probleem. Hij wijst op het feit dat deze afdeling in de afgelopen periode niet goed heeft gefunctioneerd. Reeds ruim een jaar kunnen de bewoners slechts enkele uren per dag namelijk van 05.00 uur tot 10.00 uur in de ochtend en van 16.00 uur tot 21.30 uur s' avonds over drinkwater uit de kraan beschikken. Volgens de bewoners heeft de Dienst Watervoorziening van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in de Oostelijke polders nooit gedeugd. "Het is duidelijk dat de overheid het niet zo nauw neemt met de polderbewoners," zegt Ramsamoedj.

Ramsamoedj vraagt de dc zijn invloed aan te wenden om deze wanprestaties tot het verleden te laten behoren. "De bewoners zijn vooralsnog niet van plan om de wegen te barricaderen, wat elders in het land allang zou zijn gebeurd, maar wachten nog steeds geduldig af op een oplossing." Dc Ramnewash zegt bij de verantwoordelijken deze afdeling meer duidelijkheid te zullen vragen over de huidige situatie.

Rasman Karijodrono, hoofd van de afdeling Dienst Watervoorziening, onderkent dat er problemen zijn bij de waterdistributie stations te Paradise en Groot Henarpolder. Hij geeft aan dat de productie op beide lokaties opgevoerd dient te worden om zodoende het drinkwaterprobleem van de bewoners tot het verleden te laten behoren. Het is al jaren zo dat in deze gebieden op geregelde tijden water gepompt wordt voor de gemeenschap. De andere tijden worden gebruikt om de druk op te voeren. Hij is van mening dat op beide lokaties meer bronnen aangeboord moeten worden. Tijdens zijn reguliere dienstoverleg heeft Karijodrono dit probleem aan de leiding in Paramaribo voorgehouden. Er zijn ook rapporten hierover geschreven, zegt hij. De Dienst Watervoorziening heeft in de afgelopen periode enkele plaatsen in de Oostelijke polders die verstoken waren van goed drinkwater, aangesloten op het distributienet. Er zijn ook heel wat andere werkzaamheden uitgevoerd. Momenteel is de dienst bezig de hoofddistributie leiding bij de Parmesarbrug ook in de Oostelijke polder te verplaatsen, zodat aannemer Baitali zijn asfalteringsproject in dat gebied kan voortzetten. Karijodrono vindt het jammer dat men niet bij hem zijn beklag heeft gedaan, maar direct naar de districtscommissaris is gestapt.-.

Bron/Copyright:

,12/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics