Nickerie.Net, woensdag 12 oktober 2005  


SPBA roept boeren op inzaai te beperken

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Het bestuur van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft de boerengemeenschap in het district Nickerie opgeroepen om de inzaai van padie te beperken. Deze oproep heeft de boerenorganisatie gedaan omdat er gevreesd wordt dat het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) niet in staat zal zijn de belangen van de rijstboeren te behartigen in de komende periode.

De SPBA is ook niet zeker van dat de regering in staat zal zijn de gevraagde één miljoen Surinaamse dollar beschikbaar te stellen aan het MCP-Beheer voor pompactiviteiten bij het pompstation te Wakay. Vanwege de aanhoudende droogte zal bij dit seizoen zeker sprake zijn van een tekort aan irrigatiewater.

De SPBA heeft haar leden geadviseerd om zichzelf te voorzien van het rijst en daarnaast een aantal balen padie achter te houden om het te kunnen gebruiken als zaaizaad bij de voorjaarsinzaai 2006. "Er zal ook niet ingezaaid worden voor de export, waarbij er ook geen sprake meer zal zijn van vraag en aanbod." Ook de locale markt zal niet meer voorzien worden van rijst en rijstproducten. "De regering zal zelf moeten gaan uitkijken hoe rijst te importeren om de mensen in Suriname te voeden." Harinanan Oemraw, voorzitter van de SPBA hekelde het feit dat de regering niet heeft kunnen zorgen dat er een goed zaaizaad bedrijf in Suriname is waar boeren goed zaaizaad kunnen betrekken.

Ook het vertrouwen in minister Kermechend Raghoebarsing is miniem. De bewindsman heeft bij zijn kennismakingsbezoek enkele weken terug aan het district Nickerie, de boeren beloofd zaken bespreekbaar te zullen maken binnen de regering. Tot op heden heeft de SPBA niets hierover vernomen. Het bestuur van de SPBA heeft gisteren meerdere malen gebeld naar het Ministerie van LVV, maar kon de bewindsman niet te spreken krijgen, zegt Oemraw.-.

Bron/Copyright:

,12/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics