Nickerie.Net, donderdag 13 oktober 2005  


Relatief veel zelfmoordpogingen in Nickerie en Den Haag

Danny Jibodh

Nickerie - Een speciale projectgroep is van 10 tot 16 oktober op bezoek bij het Welzijnsinstituut Nickerie voor een oriŰnterend bezoek aan Suriname en Nickerie in het bijzonder. Deze delegatie vertoeft in Nickerie in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en de Haagse gemeente. Het voornaamste doel van dit bezoek is om kennis te maken met de leefsituatie van de mensen van het district Nickerie, waar veel Hindoestaanse families in Den Haag hun wortels hebben.

Het is een bekend feit dat zowel in Nickerie alsook in Den Haag veel su´cidepogingen voorkomen bij vooral jongeren van Surinaams/Hindoestaanse komaf. Dit is volgens het onderzoek driemaal zoveel als onder autochtone jongeren. In Nickerie is deze projectgroep onder leiding van mevrouw Beatriz Cueva op bezoek bij Stichting WiN om samen te brainstormen over het effectief aanpakken van het
su´cideprobleem.

Ook zullen zij ervaringen wisselen met elkaar op dit gebied. Het project dat de naam "Aan de grenzen" draagt, bestaat naast Cueva die verbonden is aan het Bureau Public Health van de gemeente Den Haag, verder uit Rascha Thomas (Projectonderzoekster), Tjandrika Rangoe (co÷rdinator Stedelijk Maatschappelijk Werk Welzijnsorganisatie Centrum en Sharida Noormohamed (projectmedewerkster).Tijdens haar verblijf in Nickerie zal de Haagse delegatie zich breedvoerig laten informeren door intensieve communicatie met verschillende overheidsinstanties, counselors en de plaatselijke bewoners. Deze speciale projectgroep is in het leven geroepen door de gemeente Den Haag met het doel zich te richten op een betere preventie van en counseling bij psychosociale problemen en su´cidepogingen onder allochtone jongeren.
 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,13/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright ę 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics