Nickerie.Net, dinsdag 18 oktober 2005  


BICC wil introductie spelerskaarten

17/10/2005

NIEUW-NICKERIE - Het bestuur van de Britsch Indian Cricket Club (BICC), cricketkampioen van het district Nickerie, heeft onlangs voorgesteld spelerskaarten te introduceren bij de uitoefening van de cricketsport in Suriname. Dit voorstel, vervat in een schrijven, is gericht aan de besturen van de Cricket Bond Nickerie (CBN) en de Surinaamse Cricket Bond (SCB).

Volgens Richenel Small, voorzitter van BICC worden spelerskaarten reeds jaren met succes gebruikt in de voetbalsport. "Indien een speler op de juiste wijze is geregistreerd, wordt hij voorzien van een spelerskaart, waardoor hij gerechtigd is deel te nemen aan cricketwedstrijden georganiseerd door de bond," zegt Small. Hij is van mening dat met de introductie van dit systeem, ook de veel voorkomende problemen, waarbij verenigingen protesten indienen bij de bond over het meedoen van ongerechtige spelers, tot het verleden zal gaan behoren.

Aanleiding voor dit voorstel is een protest welke twee weken terug ingediend werd door Jai Hanoeman na een smadelijk verlies tegen BICC. Er is toen geprotesteerd tegen de deelname aan de wedstrijd van niet minder dan zes spelers. De regels van de SCB waar de CBN ook is aangesloten geven aan dat elke speler legaal in Suriname moet vertoeven om deel te mogen nemen aan cricketwedstrijden.

Smal zegt dat bij deze tak van sport sedert enkele jaren een wildgroei is ontstaan aangezien Guyanezen illegaal over de grens gebracht werden om mee te doen aan cricketwedstrijden in Nickerie. Bij het eventueel uitvoeren van het voorstel denkt de voorzitter van BICC transparantie te bereiken waarbij het niet meer nodig zal zijn om telkens protestbrieven te schrijven. Volgens bondsvoorzitter Niermalkoemar Badloe heeft onderzoek uitgewezen dat alle spelers van BICC tegen wie er protest was getekend wel in het bezit zijn van de nodige documenten. Ten aanzien van de introductie van spelerskaarten zegt Badloe dat het bestuur drie jaren terug dit voorstel reeds had gedaan, maar dat de verenigingen nooit pasfoto’s van de geregistreerde spelers bij de bond hebben ingeleverd. Hij zal de verenigingen vragen alsnog de foto’s in de leveren, zodat de bond de spelerskaarten in orde kan maken.-.

Bron/Copyright:

,18-10-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics