Nickerie.Net, dinsdag 18 oktober 2005  


Beheer pompgemaal Wageningen door onafhankelijk lichaam

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Besturen van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) en de Productie en Verwerkingscoöperatie Middenstandspolder willen een betere regulering van het waterbeheer in de Middenstandspolder en omgeving.

In een brief aan minister Kermechend Raghoebarsing van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft Harinanan Oemraw, voorzitter van de SPBA namens beide boerenorganisaties de bewindsman voorgesteld om het pompgemaal van de oud-Stichting Machinale Landbouw (SML) te Wageningen onder beheer te stellen van een onafhankelijk lichaam. Het hele gebied zou volgens het voorstel omgezet moeten worden in een waterschap die dan het waterbeheer van het betreffend gebied zou moeten voeren.

De Middenstandspolder beslaat een areaal van ca.1.600 ha. waarvan de irrigatiewatervoorziening geheel afhankelijk is van het pompgemaal te Wageningen. Het rijstareaal in het omliggende gebied aan de rechteroever van de Nickerierivier, inclusief SML, bedraagt meer dan 1.6000 ha. Gedurende droge seizoenen ondervindt dit gebied ook enorme problemen bij de irrigatiewatervoorziening.

Zijdens de boerenorganisaties bestaan er geen bezwaren tegen de op handen zijnde privatisering van de SML, maar toch zijn zij van mening dat voldoende garanties geboden moeten worden voor in het bijzonder de middenstandsboeren, zodat de irrigatievoorziening wordt veilig gesteld. Al langer dan twee jaar zitten de boeren in problemen waardoor de landbouwarealen niet optimaal kunnen worden ingezaaid. Alleen boeren met areaal langs de hoofdafvoerleiding zijn in staat water te pompen om de inzaai te plegen. Op deze manier wordt in totaal niet meer dan driehonderd ha ingezaaid. Indien de overheid mogelijkheden creëert, denkt Oemraw dat de boeren aan de rechteroever van de Nickerierivier ook in staat zullen zijn hun arealen te benutten. Een reactie van de bewindsman kon niet verkregen worden, omdat hij voor een vergadering aanwezig was bij vice-president Ramdien Sardjoe.-.

Bron/Copyright:

,17/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics