Nickerie.Net, woensdag 19 oktober 2005  


Projecta start training capaciteitsontwikkeling in Nickerie

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Stichting Projecta start vrijdag 21 oktober met de training ‘capaciteitsontwikkeling’ in het district Nickerie. De training is voornamelijk bestemd voor bestuursleden van lokale organisaties. Het uitgangspunt van deze training is het concept van duurzame menselijke ontwikkeling zegt projectcoördinator Jane Rosiek. Volgens haar is de training oplossings- en praktijkgericht, wat wil zeggen dat de deelnemers vanuit hun eigen ervaringen zullen werken aan de oplossing van lokale ontwikkelingsproblemen.

Een team van twaalf lokale trainers verzorgt de training. Zij hebben in de periode 13-30 juni 2005, de training voor trainers van stichting Projecta gevolgd.

De training capaciteitsontwikkeling vormt een onderdeel van het begeleidingstraject van de lokale trainers en is voor deze groep een on-the-job training. Hierna volgt een begeleidingstraject voor de lokale organisaties. Tijdens dit traject zullen de deelnemende organisaties worden begeleid op het gebied van organisatie-ontwikkeling en projectontwikkeling en -uitvoering. Dit laatste onderdeel is vooral gericht op het nemen van ontwikkelingsinitiatieven, herkennen van kansen en identificeren en uitvoeren van activiteiten met als doel de duurzame ontwikkeling van de Nickeriaanse gemeenschap.

Stichting Projecta startte in januari 2005 met de uitvoering van het programma ‘Empowerment Lokale Organisaties Nickerie’. Dit programma is een vervolg van het capaciteitsopbouwprogramma dat van 2001 tot en met 2004 door de stichting is uitgevoerd.

Het programma ‘Empowerment Lokale Organisaties Nickerie’ is gericht op de versterking van lokale ontwikkelingsorganisaties zodat zij beter in staat zijn te participeren in de ontwikkelingsprocessen in het district en hun invloed hierop kunnen vergroten. Binnen dit programma zal de versterking van de lokale organisaties voornamelijk plaatsvinden door middel van training en begeleiding.

Nita Karijoredjo die het project in Nickerie helpt coördineren verwelkomt de training voor de lokale organisaties. Er wordt gemikt op 40 deelnemers die gaan participeren in het project dat van 21 oktober tot en met 19 november 2005 zal duren. Na afsluiting van de training ontvangen de deelnemers een certificaat.-.

Bron/Copyright:

,19/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics