Nickerie.Net, donderdag 20 oktober 2005  


Brandweer start veiligheidscampagne in Nickerie

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De afdeling van de brandweer in Nickerie start vrijdag 21 oktober 2005 met een brandveiligheidscampagne in het district. Deze campagne, die in overleg met de afdeling Public Relation (PR) van de brandweer wordt uitgevoerd, heeft ten doel de plaatselijke gemeenschap bewust te maken van de gevaren van de brand, zegt Ewald Kartowikromo, gewestelijke brandweercommandant in Nickerie.

De brandweer wil vooral in deze droge tijd de juiste informatie doorspelen aan de gemeenschap, zodat men bewust wordt met betrekking tot brandveiligheid. Daarnaast ligt het ook in de bedoeling dat een ieder in het district de telefoonnummers van de brandweer kent. Kartowikromo vindt dat de Nickeriaan alert moet zijn en met brandblusmiddelen moet weten om te gaan. Dit project van de brandweer vangt aan op het districtscommissariaat te Nieuw-Nickerie en zal tot eind van deze maand duren. Tegen die tijd denkt Kartowikromo alle groepen, instanties, scholen en bedrijven dwars door het district goed geïnformeerd te hebben over de brandveiligheid. Hij heeft de gemeenschap opgeroepen om uiterst voorzichtig om te gaan met vuur.

Het is gebleken dat de brandweer alleen in de afgelopen maand september, in totaal dertien keren moest uitrukken voor grasbranden. Tot medio oktober heeft de brandweer ook 14 woningbranden gehad in het district. De gevallen variëren van binnenbrand tot uitslaande brand. Na melding moest de brandweer afgelopen maandag uitrukken naar het westelijk deel van Nickerie. Bij dit geval werd de brandweer geconfronteerd met een lekkende gascylinder die in brand was gevlogen. De brandweer kon het vuur snel onder controle krijgen. De afdeling in Nickerie heeft onlangs een tankwagen met een capaciteit van 5.000 liter gekregen. De tankwagen transporteert water naar het brandadres. Kartowikromo wijst op het feit dat één brandblusvoertuig niet voldoende is voor een groot district als Nickerie. Het is raadzaam om een aparte post van de brandweer op te zetten op Wageningen en in de gebieden die op een afstand liggen van het centrum van Nieuw-Nickerie. Tijdens het kennismakingsbezoek van minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie aan de brandweerkazerne in Nickerie, heeft Kartowikromo de problemen aan de bewindsman kenbaar gemaakt. De minister heeft alle problemen meegenomen naar de stad om ze binnen de regering bespreekbaar te maken. Districtscommissaris Hein Ramnewash is blij dat de brandweer op deze manier aandacht wil besteden aan de veiligheid van gebouwen en de gemeenschap van het district. Hij heeft de mensen opgeroepen om optimaal te participeren aan dit project van de brandweer.-.

Foto: De brandweer bezig met een oefening. Vrijdag 21 oktober start de brandweer met een brandveiligheidscampagne in het district Nickerie.

Bron/Copyright:

,20/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics