Nickerie.Net, maandag 24 oktober 2005  


Harry Kisoensingh: ‘Protestacties zullen Venetiaan niet naar huis sturen’

Geplaatst: 24/10/2005

Nickerie - ‘De oppositie partijen zullen niet in staat zijn de regering -Venetiaan naar huis te sturen middels protestacties. In 1999 kon dit doel worden gehaald, omdat de politieke verhoudingen toen anders waren. Mensen die menen dat Venetiaan naar huis moet, gaan volledig hieraan voorbij.’ Dit zei UPS - topper Harry Kisoensingh. In 1999 zijn niet slechts straatacties gevoerd, maar lagen de parlementaire verhoudingen ook in het nadeel van ex-president Jules Wijdenbosch, die op dat moment leiding gaf aan de regering.

Wijdenbosch was zijn parlementaire meerderheid kwijtgeraakt. Deze gezagscrisis ontstond toen de parlementariërs Harry Kisoensingh (HPP), Jiwan Sital (PVF) en Anand Seetal (DA) besloten om uit de regeercoalitie te treden. De oppositie beschikte vanaf dat moment over een parlementaire meerderheid en had hierdoor een goede voedingsbodem om met straatacties de regering naar huis te sturen. Kisoensingh deelt de mening niet, dat president Ronald Venetiaan vervroegde verkiezingen moet uitschrijven.

“De NF-plus regering is legitiem en ik denk niet dat ze haar parlementaire meerderheid van 29 zetels kwijtraakt. Als parlementariërs nu de straat opzoeken, dan is dat een rare vertoning. De huidige oppositie zou eerst alle parlementaire middelen uitputtend moeten gebruiken om verandering te brengen in de situatie, zeker nu de behandeling van het interpellatievoorstel inzake de verhoogde brandstofprijs voor vandaag is uitgeschreven”, aldus Kisoensingh. De uitspraak van Jules Wijdenbosch dat hij de oplossing heeft voor deze crisissituatie, maar deze niet zal prijsgeven, is Kisoensingh in het verkeerde keelgat geschoten. “Dit is toch te bruin gebakken. Het is duidelijk dat Wijdenbosch zijn eigen belang dient en niet dat van het volk. Als deze parlementariër het meent met het volk, zou hij zijn oplossing al lang hebben prijsgegeven,” aldus Kisoensingh die evenals de oppositionele partijen zijn afkeuring uitspreekt over de mate waarin de brandstofprijs is aangepast. De forse verhoging van de pompprijs is mede aanleiding voor de oppositie de protestacties te ontketenen. De UPS- topper gelooft evenwel niet dat de regering zal zwichten voor de druk van deze protesten en dit besluit zal terugdraaien. Zij kan daarvoor buigen op een regeermeerderheid en de dictatuur van de coalitie die de regering door dik en dun ondersteunt. Hij is echter wel van mening dat de acties de regering zullen dwingen zich te beijveren in het treffen van maatregelen die de negatieve effecten voor het volk draaglijk zullen maken. Zo gelooft hij dat er onder meer op korte termijn, mede ook om het belang van de aanhang Pertajah Luhur, AC en VHP, voor de bevolking in de districten en het binnenland verlichtende maatregelen zullen worden getroffen. Hij voorziet dat in de productie en de agrarische sector de verbruiksbelasting in de vorm van een compensatie teruggegeven zal worden aan de boeren.

Kisoensingh heeft er zelf jaren voor gepleit dat de agrarische sector voor de cif -prijs brandstof koopt. Hij vindt het onterecht en onredelijk dat landbouwers dezelfde marktconforme prijs moeten betalen voor brandstof als degenen die het consumptief gebruiken. Voor deze groep zou er een andere regeling moeten zijn, daar zij de brandstof gebruikt om de productie in stand te houden. De huidige situatie noopt de positie van de Staatsolie Maatschappij te evalueren. Een verhoogde bijdrage van de maatschappij zou verlichting kunnen brengen in de negatieve effecten die nu al voelbaar zijn. De UPS- topper verwees naar de olieproducerende landen die in deze internationale energiecrisis in een minder gevoelige positie blijken te zitten. Suriname schijnt een uitzondering te zijn, omdat het de volle laag lijkt te betalen van deze energiecrisis. Het kan volgens de politicus nimmer de bedoeling zijn dat slechts de medewerkers van Staatsolie met hun lucratieve salarissen genieten van de verdiensten van dit bedrijf.

Lucille Perica

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,24-10-2005


Ferreira betwijfelt succes nationaal kabinet

Nickerie - Door verschillende politici is een nationaal kabinet opgeworpen als oplossing voor de huidige sociaal- economische situatie. Men is de mening toegedaan dat noch Venetiaan noch Bouterse deugt. Carmelita Ferreira, NF- parlementariër, zei als reactie hierop te betwijfelen of een nationaal kabinet soelaas zal brengen, omdat alle partijen hun eigen ideologie hebben die vaak niet met elkaar stroken.

Ze gaf als voorbeeld de poging van de toenmalige revolutionairen om door middel van een nationaal kabinet het land te regeren. Echter moesten zij na zeven jaar concluderen dat het spaak liep en nieuwe verkiezingen uitschrijven. De huidige betogingen van de NDP en VVV zijn geen oplossing voor de problemen, is de mening van Ferreira. Als voorbeeld nam zij het jaar 1999, waarbij men in opstand is gekomen tegen de regering -Wijdenbosch. Echter vergeet men te zeggen dat men de regering toen drie jaar de tijd heeft gegeven om zaken op orde te brengen. Pas toen men na drie jaren zag dat het steeds bergafwaarts met het land ging, kwam men in opstand. Maar de huidige regering zit niet zo lang aan en zij is bezig met het zoeken naar mogelijkheden voor de reductie van de effecten van de verhoging van de brandstofprijzen.

Het is juist belangrijk dat wij als Surinamers nu de koppen bij elkaar steken om samen de problemen op te lossen. Ferreira is verder ook van mening dat de problemen niet zullen worden opgelost door de regering naar huis te sturen. Er zullen internationale protesten komen en er zullen nieuwe verkiezingen uitgeschreven moeten worden. De eis van de oppositie voor terugdraaiing van de brandstofprijzen vindt Ferreira een onoprechte eis, omdat men weet dat het een internationale trend is. De regering heeft reeds vele jaren de brandstof prijzen gesubsidieerd en dit kan niet zo verder gaan aldus Ferreira.

Reita Madhuban

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,24-10-2005


Eerste protestmars niet imponerend voor regering - ‘Wij hadden 80.000 mensen’

Geplaatst: 22/10/2005

Paramaribo - De vreedzame protestactie die door de samenwerkende oppositionele partijen is georganiseerd, draagt de tevredenheid van de organisatie weg. Naar schatting waren er ruim 6000 mensen aanwezig terwijl partijgezinden praten van ruim 20.000. Bijna de gehele top van de VVV, de NDP en A1 liep mee in de menigte. Een regeringsfunctionaris zei tegenover DBS veel meer mensen verwacht te hebben als hij kijkt naar de bombarie die voorafgegaan is aan de aankondiging en mobilisatie. ‘Wij hadden 80.000 mensen op de been toen we Wijdenbosch naar huis hebben gestuurd.

Foto-impressie: protestmars tegen verhoging brandstofprijs

Ze zullen nog heel lang moeten lopen en mobiliseren voordat ze dit aantal halen,’ zei hij schamper. Een multi-etnische mensenmassa van verschillende lagen in de samenleving had zich gisteren bij het vertrekpunt te Ocer verzameld en was rond 12.15 uur op de eindbestemming, het BVD-centrum aan de Hoogestraat. Met leuzen zoals ‘Tra fas no de, Vene mus’ gwe’ en ‘Vene we hebben honger’, ‘kookgas verhoogd, Vene go home’, ‘Weg met de slechtste president aller tijden’, liepen de protesterenden door de straten. In het BVD-centrum werd de menigte toegesproken door de partijleiders Jiwan Sital, Jules Wijdenbosch en Desi Bouterse. Jules Wijdenbosch zei tevreden te zijn met het verloop.

De acties worden maandag voortgezet vanuit het BVD -centrum en duren voort totdat de regering naar huis is gestuurd en de 100% brandstofprijsverhoging is teruggedraaid. Er zal vanuit het centrum gelopen worden naar DNA. Velen zijn van mening dat dan het gewenste effect van de vreedzame actie tot uiting komt. Jiwan Sital is van mening dat deze strijd tegen de armoedetoestand in het land in feite moest beginnen bij de vakbonden.

Zij moeten de strijd naar zich toetrekken, maar wat we merken is dat zij de gemeenschap in de steek laten. Wijdenbosch gaf te kennen dat hij reeds de juiste medicijn heeft klaargelegd voor deze regering. Die zal hij binnenkort toedienen en mogelijks zelfs voor het einde van de maand zal het resultaat duidelijk zijn. Er is armoede in het land en dan komt de regering aangeven dat er geen ander alternatief is. Bouterse meent dat nu het nationaal belang moet prevaleren. ‘Wij zijn moe van de vele prijsverhogingen’.

Hij eist ook dat de 100% brandstofverhoging wordt teruggedraaid. ‘Ef tra fas no de da Vene mus gwe.’ We zullen de strijd winnen. Alleen moeten wij een rechtvaardige strijd voeren en gedisciplineerd zijn met God Almachtig in ons midden’, meende Bouterse. Het geheel is vrij ordelijk verlopen en de politie was goed op de been.

Humphrey Dundas

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,24-10-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics