Nickerie.Net, vrijdag 21 oktober 2005  


Hogere vaste lasten brengen ziekenhuiszorg Nickerie in gevaar

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - "Indien de tarieven op zeer korte termijn niet aangepast worden, zal het Dr Lachmipersad Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN) genoodzaakt zijn om de on- en minvermogenden van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) contant te laten betalen voor het gebruikmaken van de diensten van de ziekeninrichting in Nickerie." Dat zei drs Ravien Chagoer, algemeen directeur van het SZN, gisteren desgevraagd aan de Ware Tijd.

De prijzen (Energie Bedrijven Suriname, Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname en brandstof) gaan de lucht in en het SZN moet ervoor zorgen dat de gezondheidszorg niet in gevaar komt. Changoer vraagt zich af hoe het mogelijk is om onder deze omstandigheden als ziekenhuis verder te gaan. "Wij scharen ons daarom ook achter het Diaconessenhuis, Academisch Ziekenhuis Paramaribo en het Ďs Lands Hospitaal. Elke dag langer wachten, betekent dat de ziekenhuiszorg in Nickerie steeds dichter bij de gevarenzone komt."

Voor de maand oktober verwacht hij problemen, omdat de nodige middelen nog steeds niet zijn overgemaakt. De CLO-verhogingen die deze maand toegekend moeten worden aan het personeel, zullen het SZN ongeveer 40.000 Surinaamse dollar extra kosten, zegt Changoer. Het ligdagtarief voor on- en minvermogenden bedraagt nog steeds 135 Surinaamse dollar. Voor een goed draaiend ziekenhuis, zou dit bedrag verdubbeld moeten worden.

In Nickerie is 70 procent van de patiŽnten in het bezit van een on- en minvermogenkaart. Dat betekent ook dat het SZN voor 70 procent van de inkomsten afhankelijk is van SOZAVO. "Wij weten niet hoe met de schaarse middelen die verkregen worden van SOZAVO de gezondheidszorg in het westen van het land gegarandeerd kan worden." De directeur doet een dringend beroep op de regering, in het bijzonder op het Ministerie van Volksgezondheid om het SZN met de meeste spoed te ontvangen voor een gesprek. Sedert 2003 is er een schrijven gericht aan de directeur van SOZAVO, maar het ziekenhuis heeft anno 2005 nog steeds geen uitnodiging ontvangen voor een gesprek.

Brian Tjon Kwie Sem, ondervoorzitter van de bond van personeel van het SZN: "Het SZN krijgt al geruime tijd geen subsidie, hoe denkt men dat de ziekeninrichting met de recente brandstofverhogingen, verhoging van alle nutsvoorzieningen en van transport, in staat zal zijn zich te kunnen redden in deze tijd?" Hij hoopt dat de regering deze maand nog de verhoogde bedragen zal uitkeren, zodat het SZN uit de problemen kan geraken. Gebeurt dat niet, dan denkt Tjon Kwie Sem dat de gezondheidszorg in Nickerie in serieuze problemen kan geraken, omdat het SZN niet in staat zal zijn de lonen uit te betalen.-.

Bron/Copyright:

,21/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics