Nickerie.Net, dinsdag 25 oktober 2005  


Jeugdraadslid wil workshop in Nickerie organiseren

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Rewien Isrie, jeugdraadslid van Nickerie, is bezig een driedaagse workshop te organiseren met als thema 'Het tegengaan van zelfdoding.' Isrie zelf begrijpt niet waarom mensen ertoe over gaan een eind aan hun leven te maken. Met deze workshop hoopt hij meer inzicht hierover bij met name de jeugd te bewerkstelligen en haar alternatieven te bieden. "Wij moeten niet alleen in de media praten over de problematiek. De jeugd moet er ook rechtstreeks bij het geheel betrokken worden."

Isrie is bezig zaken voor te bereiden om in de komende maand december zijn plannen te realiseren. Voor het project is ongeveer 15.000 Surinaamse dollar nodig. Isrie heeft een brief gericht aan districtscommissaris Hein Ramnewash om toestemming te vragen voor het inzamelen van middelen. Het jeugdig districtsraadslid gaat ook na hoe het terrein het Cultureel Centrum Nickerie (CCN) beschikbaar te kunnen krijgen voor het houden van de workshop.

Er zullen presentaties gehouden worden door dokter Asha Mungra en andere uitgenodigden uit stad en district. Er zal niet alleen over zelfdoding gevallen gesproken worden, maar ook over andere zeer belangrijke onderwerpen de jeugd rakende. Armoede en de ontwikkeling van het land zal zeker aan de orde komen. "Het geheel zal heel belangrijk zijn voor studenten. Ze zullen in de gelegenheid worden gesteld verslagen te maken voor de school," vertelt een enthousiaste Isrie. "Jongeren in het district moeten ook weten wat hun rechten zijn. Het moet ook niet zo zijn dat iemand in een hoge functie voor de jeugd bepaald wat hij/zij moet doen. Vertrouwen in elkaar is belangrijk en zoek in dit land. Wij zullen in staat zijn ons land beter op te bouwen wanneer we elkaar vertrouwen.".-.

Bron/Copyright:

,25/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics