Nickerie.Net, vrijdag 28 oktober 2005  


Carmelita Fereira: ‘het volk moet afwachten’

Oppositie maakt misbruik van de situatie

Geplaatst: 26/10/2005

Paramaribo - ‘Wij hebben als Surinaams volk voor hetere vuren gestaan, momenten waarbij wij voor moeilijkere beslissingen hebben gestaan en wij vaker hebben moeten inbinden. Laten wij ook de huidige regering die ruimte geven die zij nodig heeft om haar werk te doen. De huidige situatie is ook zwaar voor mij, maar wij moeten gewoon de regering in de gelegenheid stellen haar werk te doen. De verhoogde brandstofprijs zal niet teruggedraaid kunnen worden, de regering zal andere maatregelen moeten treffen om de effecten van de 100% verhoogde brandstofprijs op te vangen.

De minister van Financiën die moet opdraaien voor de brandstofprijs, heeft vaker aangegeven dat het subsidiëren van de brandstofprijs niet lang meer uit te houden was. Des te meer daar ook de druk van de wereldmarktprijs groter werd. Wij leven in een democratisch land en zij die menen het nodig te vinden om acties te voeren, omdat zij vinden dat het niet goed gaat in het land, het is hun recht. Maar de regering is reeds bezig na te gaan welke maatregelen zij kan doorvoeren om de druk die de 100% verhoging heeft doorgevoerd, enigszins te verlichten. De mensen moeten gewoon afwachten en nagaan wat de regering zal doen en niet zo maar de oppositie, die misbruik wil maken van de situatie die is ontstaan met de verhoogde brandstofprijs, achter nagaan’ aldus Carmelita Fereira, NF/NPS-parlementariër.

Bianca Bourne

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,28-10-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics