Nickerie.Net, donderdag 27 oktober 2005  


LVV wil hoog percentage najaarsinzaai

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) in Nickerie, zegt dat het ministerie het komend seizoen een hoog inzaaipercentage wil behalen. Het is te verwachten dat meer dan 80 procent van de in totaal 14.722 hectaren rijstareaal ten behoeve van de kleinlandbouw bij de najaarsinzaai 2005 zal worden ingezaaid. Om deze hoge inzaai te realiseren, zal het MCP-Beheer irrigatiewater veilig moeten stellen voor de boeren.

Uit de verzamelde cijfers blijkt dat ondanks de verhoging van de brandstofprijzen de kleine rijstboeren alles in het werk hebben gesteld om de droge-grondbewerking uit te voeren. Uit gesprekken met enkele boeren is naar voren gekomen, dat ze van de overheid ondersteuning verwachten ter compensatie van de negatieve effecten van de verhoging van de brandstofprijzen. Indien deze ondersteuning op korte termijn niet wordt gerealiseerd, vrezen de boeren dat de beoogde inzaai van 80 procent niet zal worden gehaald.

Ganpat wees op enkele gebieden waar de boeren nog steeds met problemen kampen, zoals in Euro-Zuid waar loslopende koeien de infrastructuur van ongeveer 300 ha areaal hebben vernield. Ook vanwege het waterprobleem in de middenstandspolder (ongeveer 1.600 ha), kunnen de rijstboeren hun arealen niet optimaal benutten. Percelen die langs de lozing zijn, worden wel ingezaaid, omdat ze het water uit de lozing kunnen pompen. Er zijn ook andere gebieden waar de arealen niet optimaal benut worden. Indien deze problemen structureel zouden worden opgelost, zou de inzaai ook veel meer kunnen bedragen, zegt Ganpat.

Hij beschikt over de informatie dat de grote boeren aan de linkeroever van de Nickerierivier hun landbouwarealen ook optimaal zullen benutten bij de komende inzaai. Vanwege de aanhoudende droogte zullen de boeren aan de rechteroever van de Nickerierivier (ongeveer 5.000 ha) wel problemen hebben, omdat ze afhankelijk zijn van zoetwater uit de rivier. Door het binnendringen van de zoutgrens, zal het pompen van water uit de Nickerierivier niet meer mogelijk zijn voor deze boeren. Het ministerie heeft in overleg met de betrokkenen en waterschappen besloten de hoofdinlaatkleppen vrijdag open te stellen voor de natte grondbewerking.-.

Bron/Copyright:

,26/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics