Nickerie.Net, donderdag 27 oktober 2005  


SPBA voert vruchtbare gesprekken met Surzwam en LVV

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Het bestuur van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft dinsdag jongstleden heel goede zaken gedaan in Paramaribo. Het bestuur onder leiding van voorzitter Harinanan Oemraw heeft eerst gesprekken gevoerd met directieleden van de stichting Surzwam en daarna met minister Kermechend Raghoebarsing van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).

Met de directie van Surzwam heeft de SPBA gesproken over de overname van het beheer van twee graafmachines die ongeveer anderhalf jaar terug via een creditline uit India zijn gehaald. De SPBA wil in de toekomst het onderhoud van alle loos- en irrigatieleidingen in de verschillende polders in het district Nickerie zelf ter hand nemen, omdat de boerenorganisatie de situatie beu is, waarbij steeds op de overheid wordt gewacht voordat wordt overgegaan tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. De primaire loos- en irrigatieleidingen in het district zijn onder het beheer van de ministeries van LVV, Openbare Werken (OW) en Regionale Ontwikkeling (RO). Het SPBA- bestuur zal de overheid verzoeken om in de toekomst de werkzaamheden te gunnen aan de boerenorganisatie, zodat de machines terug kunnen worden betaald. Dit voorstel heeft de SPBA ook besproken met minister Raghoebarsing. De bewindsman vindt het een heel goed idee dat de boerenorganisatie de verantwoordelijkheid op zich neemt en op deze manier de infrastructuur helpt onderhouden. In de komende gesprekken zal de boerenorganisatie meer details over de opkoopprijs van de machines vernemen en hoe de betaling zal geschieden.

Het bestuur van de SPBA heeft voorts vernomen dat er goede vooruitzichten voor de rijstsector zijn. Oemraw wilde vooralsnog niet ingaan op zaken die de overheid voor de boeren heeft gerealiseerd. Als alles volgens plannen verloopt, zal vice president (vp) Ramdien Sardjoe op vrijdag 29 oktober een bezoek brengen aan het district Nickerie. De vp zal zelf bekendmaken welke de maatregelen zijn die de regering heeft getroffen om de effecten van de verhoging van de brandstofprijs in de landbouwsector op te vangen. De landbouwminister is ook gevraagd om naar mogelijkheden uit te kijken om via het MCP-beheer irrigatiewater veilig te stellen, zodat de rijstboeren na de najaarsinzaai 2005 in staat zijn de verdere verzorging van de gewassen ter hand te nemen om een goede voorjaarsoogst 2006 te hebben.-.

Bron/Copyright:

,27/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics