Nickerie.Net, donderdag 27 oktober 2005  


Zaak Guptar wordt mogelijk terugverwezen naar de rc

Paramaribo - Bij de volgende behandeling van de zaak- Guptar zal rechter Krishnapershad Pultoo beslissen of hij de zaak zal terugverwijzen naar de rechter- commissaris (rc). De rechter ontving van het Hof van Justitie een beschikking, waarin het Hof de instructie geeft aan de kantonrechter om de zaak terug te verwijzen. Het Hof deed dit naar aanleiding van een verzoek van de raadsman van rijstindustrieel Guptar, Irwin Kanhai.

De raadsman had conform de wet een verzoek gericht aan het Hof van Justitie om de rc opdracht te geven tot het verrichten van enkele nadere onderzoekshandelingen in de zaak. Het betreft in deze het verhoren van onder andere de kapitein van het schip, waarin een lading cocaÔne werd aangetroffen.

Sham Guptar is ten laste gelegd, dat hij tezamen en in vereniging met andere personen in juli 2003 een hoeveelheid van 296,5 kilogram cocaÔne het land Portugal per schip heeft ingevoerd. Guptar is voorts deelneming aan een criminele organisatie ten laste gelegd. De getuige, die nog gehoord moet worden, bevindt zich op dit moment in het buitenland. Om redenen die niet genoemd zijn, heeft het Hof nagelaten om de opdracht tot het horen van de getuige aan de rc door te geven. De rc was er echter reeds toe overgegaan om het gerechtelijk vooronderzoek in de zaak gesloten te verklaren, zonder de nadere onderzoekshandelingen te hebben verricht. Op grond van dit feit wierp de raadsman tevens als verweer op, dat de dagvaarding naar zijn client toe nietig zou zijn. Immers mocht Guptar pas gedagvaard zijn als de resultaten van dit nader onderzoek van de rc bekend waren. De rechter verwierp dit verweer van nietigheid van de dagvaarding, omdat de verdachte in de zaak toch ter terechtzitting is verschenen.

De vrijheidsbeneming van Guptar is volgens zijn raadsman hoe dan ook onrechtmatig. Er zou volgens de raadsman geen beschikking tot bewaring in het dossier van de zaak te vinden zijn. De rechter zegt deze beschikking wel te hebben aangetroffen. Kanhai hekelde verder het feit dat het Hof er wederom toe over is gegaan om de zaak op het bord van de kantonrechter te gooien en wel zonder opgaaf van reden. Het Hof heeft volgens hem in deze haar taak niet naar behoren verricht. Hij vroeg daarom aan de kantonrechter, dat er nergens in diens beschikking naar de rc toe komt te staan, dat de terugverwijzing geschiedt naar aanleiding van zijn verzoek. Hij gaf aan dat zelfs het Hof toegeeft dat zijn verzoek terecht was en dat dit verzoek ook tijdig was geschied. Ondertussen worden de belangen van de verdachte Guptar, die reeds een jaar in voorarrest zit, heel erg geschaad. Kanhai deed wederom een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van zijn cliŽnt. Bij de volgende behandeling van de zaak, op 1 november, zal de rechter ook ten aanzien hiervan een beslissing nemen. Alle overige formele verweren in deze zaak zijn door de rechter verworpen.-.

Bron/Copyright:

26/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics