Nickerie.Net, zaterdag 29 oktober 2005  


 Mitesh Bhaggoe: ‘Schoolvoeding als optie voor tegemoetkoming kansarmen’

Geplaatst: 28/10/2005

Paramaribo - ‘Door de sociaal-economische situatie van het land kunnen veel ouders het niet meer permiteren om hun kinderen dagelijks voeding te geven’. Dit zei Mitesh Bhaggoe, jeugdparlementariër van het district Nickerie. Hei zei dat gebleken is dat vele kinderen met een hongere maag naar school gaan, waardoor zij niet optimaal kunnen presteren. Vooral gelet op de verhoogde branstof prijzen is de situatie nijpend geworden. Een systeem waarbij de behoeftige kinderen elke dag een brood kunnen krijgen zou de moeilijke situatie verlichten. Niet alleen de overheid, maar ook het bedrijfsleven, religieuze organisaties, NGO’s en in het bijzonder de vrouwenorganisaties zouden hierbij kunnen helpen.

Met de huidige situatie moet de regering meer aandacht geven aan de jongeren. De huidige situatie is erg moeilijk leefbaar voor de jongeren. Zaken zoals aanpassing van de kinderbijslag, een buskaartensysteem en studiefinanciering naar de jongeren toe zijn allemaal zaken die dringend gerealiseerd zouden kunnen worden. Bhaggoe wil ondanks de moeilijke situatie de ouders oproepen om zoveel mogelijk hun best te doen, zodat ze hun kinderen toch naar school kunnen sturen. Jongeren moeten door blijven studeren want zonder een diploma is het heel moeilijk een baan te krijgen. ‘Wij als Surinamers moeten het eigen belang aan de kant zetten en een bijdrage leveren aan de opbouw van het land’.

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,29-10-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics