Nickerie.Net, maandag 31 oktober 2005  


Medische staf SZN geeft Volksgezondheid impulsen

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - De medische staf van het Dr Lachmipersad Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN) zal waar nodig ondersteuning blijven geven aan het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid. Dat zei drs Nanja Braafheid, kinderarts tevens voorzitter van de medische staf, tijdens het kennismakingsbezoek van minister Celcius Waterberg aan het SZN.

Braafheid is ervan overtuigd dat de bestaande samenwerking verder wordt uitgebouwd en dat de gezondheidszorg in het district de nodige aandacht zal krijgen van de bewindsman. Ze blikte terug op goede ontwikkelingen van het SZN in de afgelopen jaren. Daaronder valt het recente Japanse project ‘Moeder en kindzorg’ waarbij veel van de verouderde apparatuur vervangen is en er ook aanvullingen zijn gepleegd binnen het SZN. Momenteel is het SZN in de afrondende fase van het project ‘Institutionele versterking.’ Volgens Braafheid behoeft training van het personeel en in het bijzonder de automatisering van het SZN speciale aandacht. In de afgelopen vijf jaar was de steun van Stichting Vrienden Streek Ziekenhuis Nickerie ook niet weg te denken en zonder inzet van het SZN-personeel zou dit alles niet mogelijk zijn geweest, zegt de arts.

Voor de medische staf die beleid van de overheid moet helpen uitvoeren, is het belangrijk om gelijke doelen na te streven, waarbij kwalitatief goede primaire en secundaire gezondheidszorg voor de Nickeriaanse gemeenschap hoog in het vaandel staan. "Als enige ziekenhuis in het westen van het land met de zorg over een populatie van meer dan 38 duizend zielen blijft er een belangrijke taak weggelegd voor de medici, verpleegkundigen en ondersteunende groepen in het SZN." Om die zorg te blijven garanderen, is het noodzakelijk dat de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting de benodigde financiële middelen tijdig beschikbaar stellen.-.

 

Bron/Copyright:

,31/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics