Nickerie.Net, dinsdag 08 november 2005  


Oemraw met dood bedreigd

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Harinandan Oemraw, ondervoorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) is afgelopen zaterdag na beŽindiging van de gezamenlijke protestactie van de oppositionele partijen in Nieuw Nickerie bedreigt met de dood en het verbranden van zijn woning.

Naar zijn zeggen zijn de mannen, vermoedelijk landbouwers, in een bekende bus naar zijn adres gereden om hem te bedreigen. De mannen zouden in opdracht van parlementariŽr Soedeshchand Jairam en Leaket Mahawatkhan handelen, zegt Oemraw. Aan Oemraw werd gevraagd de protestactie van de oppositiepartijen te ondersteunen, anders zou het niet goed aflopen met hem en zijn woning. Oemraw heeft daarbij gelijk aangegeven niet te willen bemoeien met de politiek, omdat de SPBA geen samenwerking heeft met geen enkele politieke organisatie. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Bij de protestactie hebben vertegenwoordigers van de oppositiepartijen gezegd dat er een nieuwe boerenorganisatie in de maak is, omdat de SPBA de belangen van de boeren in het district Nickerie niet op de juiste wijze behartigt. Oemraw vraagt zich af waarom het nodig is om een vierde boerenorganisatie op te richten, terwijl naast de SPBA ook de Organisatie van Kleine Padie Producenten (OKPP) en de Vereniging van Padie Producenten (VPP) actief zijn. De voorzitters van de OKPP en de VPP hebben in de afgelopen periode vaker aangegeven over voldoende leden te beschikken. Oemraw vraagt zich nu af waarom deze leden hun voorzitters in de steek hebben gelaten en de actie van zaterdag jongsleden niet hebben ondersteund. Daarnaast plaats hij vraagtekens bij de ondersteuning die de oppositie bij de SPBA zoekt. Oemraw heeft meerdere malen aangegeven geen enkel lid van de SPBA ervan te weerhouden de acties van de oppositie te ondersteunen. Hij wacht zelf het moment af waarop de regering het besluit zal nemen de rijstboeren te ondersteunen. Indien dat te lang uitblijft zal hij de leden van de SPBA zelf oproepen om in actie te komen, maar niet samen met de oppositie.

Zowel Jairam als Mahawathkan weerspreekt berichten als zouden ze mensen hebben aangezet om Oemraw met de dood te bedreigen. Mahawatkhan vindt dat het een aanzet is van de VHP om hierdoor chaos te zaaien in het district, zodat de gezamenlijke acties van de oppositie op de een of andere manier kunnen worden beÔnvloed.-.

Bron/Copyright:

,08/11/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics